waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zeeland bouwt terp van baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zeeland bouwt terp van baggerspecie
ZEELAND - Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaan nog dit jaar een projectplan uitwerken voor de aanleg van een terp van baggerspecie.

Het projectplan moet voorzien in een locatie, een bouwplan en de financiering. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie Zeeland en dijkgraaf Wybe de Graaf van waterschap Zeeuws-Vlaanderen hebben daartoe op 18 mei een intentieverklaring getekend. De ondertekening vond plaats op de Terpendag die door het programmabureau WaterInnovatiebron (WINN) van Rijkswaterstaat was georganiseerd.

Vorig jaar schreef het WINN een ideeëncompetitie uit voor het ontwerpen van een bewoonbare terp van baggerspecie. De innovatieve terp moest een oplossing bieden voor drie problemen: wateroverlast, ruimtegebrek en berging van baggerspecie. Dit jaar werden daar drie inzendingen uit gekozen. Naast Zeeland zijn ook in Groningen al ver gevorderde plannen om een eerste terp te gaan aanleggen.

Volgens Bert Polak, programmamanager van WINN zijn beide projecten nu zeer kansrijk. "Zeeland is door de intentieverklaring bestuurlijk ver gevorderd. Het Groningse initiatief is echter technisch al verder uitgewerkt," aldus Polak. Op de Terpendag zijn door staatssecretaris Schultz van Haegen de kijkmodellen van de prijswinnaars onthuld.


datum: 27 mei 2005 | bron: Min. van Verkeer en Waterstaat |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink