waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Proef geslaagd met productie bakstenen uit vervuild baggerslib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Proef geslaagd met productie bakstenen uit vervuild baggerslib
Proef geslaagd met productie bakstenen uit vervuild baggerslibTegen het opslaan van grote hoeveelheden verontreinigd slib bestaat grote maatschappelijke weerstand. Bovendien kost de opslag veel ruimte. Het vervaardigen van stenen uit dit materiaal levert een nuttig en bruikbaar product op.
Het hele procédé rondom het bakken van de stenen is uitvoerig getest op het vrijkomen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor milieu en volksgezondheid. De proeven met de Kennemer Mop zijn goed uitgepakt.


Het hele procédé rondom het bakken van de stenen is uitvoerig getest op het vrijkomen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor milieu en volksgezondheid. De proeven met de Kennemer Mop zijn goed uitgepakt.

De stoffen die in de baksteen zitten komen er niet uit of blijven binnen de grenzen van het bouwstoffenbesluit, terwijl het risico van het vrijkomen van giftige stoffen nihil is.

Het project is uitgevoerd door een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV. Het consortium bestaat uit een groot aantal partijen, waaronder SKB, Corus, aannemingsbedrijf De Vries & Van de Wiel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, Steenfabriek Randwijk, CVS en de gemeente Beverwijk.

Nu gebleken is dat het bakken van stenen op praktijkschaal succesvol verloopt, is de volgende stap om een grootschalige fabriek te realiseren. De huidige steenfabrieken zijn er nog niet op ingericht dergelijke bakstenen te maken, aangezien het proces bij het vervaardigen van Kennemer Moppen anders verloopt. Ook zal aandacht besteed moeten worden aan maatschappelijke acceptatie, om huizen te bouwen van stenen, vervaardigd van verontreinigd slib. Ondersteuning van dit initiatief door overheid en bedrijfsleven is daarbij een belangrijk gegeven.
datum: 27 september 2002 | bron: DHV |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink