waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, IJsseloog op slot voor Olst

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
IJsseloog op slot voor Olst
KAMPEN/FLEVOLAND - De naam zegt het al. In slibdepot IJsseloog, in het Ketelmeer, mag alleen slíb worden gedumpt. De aanvraag vanuit het Overijsselse Olst om ‘baggerspecie’ van een zwaar vervuild asfaltterrein in het IJsseloog te mogen storten, wekte dan ook grote verbazing bij provincie Flevoland en Rijkswaterstaat.

Die ontdekten op tijd dat het verzoek vanuit Olst helemaal niets met verontreinigd slib te maken heeft. Maar dan ook echt helemáál niets. ‘Wonderlijk’, omschrijft provinciewoordvoerder Henri Kuipers. ‘Zoiets als dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.’

En het gaat om nogal wat: 35.000 kubieke meter zwaar vervuilde grond. Afkomstig van het Olasfaterrein in Olst. Daar bevond zich een asfaltfabriek. De boel was er al ’s schoongemaakt, maar lang niet voldoende, zo blijkt. De provincie Overijssel schraapte het geld bijeen voor een nieuwe sanering. Bureau Senternovem, gelieerd aan het ministerie van Economische Zaken, betitelde de vuile grond als ‘baggerspecie’.

De groeten, luidde de reactie van Flevoland en van Rijkswaterstaat. Asfaltgrond is geen baggerspecie. Flevoland gaat er - officieel - vanuit dat Senternovem de definitie van ‘baggerspecie’ zo heeft proberen uit te leggen dat de Olasfagrond daar ook onder valt. Provincie Flevoland-woordvoerder Kuipers: ‘We hebben het niet eerder meegemaakt dat we zó van mening verschilden over dit onderwerp.’ De provincie heeft verder niet veel zin woorden aan de kwestie vuil te maken. In elk geval komt er geen beschuldigende vinger vanuit Flevoland. Senternovem is een agentschap dat als een semi-overheid opereert en een ‘dochter’ is van het ministerie van Economische Zaken. Overijssel is van plan staatssecretaris Pieter Geel (milieu) bijstand te vragen in de kwestie. Kennelijk met het doel ‘toegang’ te krijgen tot IJsseloog. Die actie lijkt weinig kans te maken.

Het IJsseloog werd indertijd aangelegd om de zwaar verontreinigde bagger uit het Ketelmeer in op te slaan. Het eiland in het Ketelmeer heeft een afgeschermde ‘kom’ waarin de bagger wordt opgeslagen. De capaciteit is groter dan nodig, zodat omringende gemeenten en provincies er ook gebruik van mogen maken. Kampen er ook geregeld gebruik van. Overigens heeft de natuur zich als medebeheerder van het slibdepot gemeld. Allerhande prachtige uitingen van Moeder Natuur zijn er inmiddels te vinden, zowel op het gebied van flora als fauna.
datum: 3 september 2005 | bron: De Stentor |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink