waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Enorme ‘geheime’ afkoopsom ter voorkoming baggerstort Vathorst

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Enorme ‘geheime’ afkoopsom ter voorkoming baggerstort Vathorst
AMERSFOORT - Om te voorkomen dat vuilverwerkingsbedrijf Smink een groot baggerstort aanlegt naast de wijk Vathorst, is de gemeente Amersfoort bereid een enorm bedrag neer te tellen. Volgens berekeningen van raadslid Smit (Jouw Amersfoort) bedraagt deze vooralsnog ‘geheime’ afkoopsom tussen de 14 tot 19 miljoen euro.

Smit gaat bij zijn becijfering onder meer uit van de grondprijs in Vathorst-West, die volgens hem zo’n 20 euro per vierkante meter bedraagt. Amersfoort wil deze grond verkopen ten behoeve van woningbouw. Tegen de huidige grondprijs brengt die transactie zo’n 19 miljoen euro op. Maar wil de gemeente geen verlies lijden op de deal met Smink, dan zegt ze de grondprijs op te moeten hogen naar 37,5 euro per meter.

Dit betekent dat Amersfoort 36 miljoen euro grondopbrengsten nodig heeft uit Vathorst-West. Dat is 17 miljoen meer dan wat de grond normaal gesproken zou opbrengen. Smit legt dit verschil uit als de hoogte van schadevergoeding die Amersfoort betaalt aan Smink. Een bedrag van 17 miljoen komt neer op bijna 300 euro voor elk gezin in Amersfoort. Wethouder De Wilde noemt dit bedrag “een wilde veronderstelling”, maar wil niet zeggen hoe hoog de afkoopsom wel is. Hij bevestigt wel dat het alleszins om “vele miljoenen” gaat.


datum: 25 augustus 2005 | bron: Amersfoortse Courant |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink