waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Thools baggerdepot ligt onder vuur

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Thools baggerdepot ligt onder vuur
DEN HAAG/THOLEN – Als het aan omwonende J. Priem ligt haalt de Raad van State een dikke streep door de milieuvergunning voor een nieuw baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen. Priem, die op honderdvijftig meter van het depot aan de Vrouwendijk woont, heeft grote bezwaren tegen de baggeropslag. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft het depot nodig om de komende jaren ruim 13.000 kubieke meter schone en licht verontreinigde bagger uit de Thoolse sloten te bergen.

Drogen
De bagger moet in het depot uitlekken en drogen alvorens het naar een verwerkingsbedrijf kan worden afgevoerd. Priem vreest stankoverlast, overlast van vrachtwagenverkeer en het weglekken van verontreinigingen in de bodem. Verder vreest de man dat er te weinig controle zal zijn op de stort van bagger. „Het is heel gemakkelijk voor bijvoorbeeld een aannemer om afval te storten en af te dekken met bagger. Geen haan zal er naar kraaien“, zei de raadsman van Priem gisteren bij de Raad van State die de bezwaren van de Tholenaar behandelde.

Kleilaag
Volgens een woordvoerder van de provincie Zeeland, die de vergunning aan het waterschap heeft verleend, is de kans op weglekken van baggerwater in de bodem zeer klein omdat er een dichte ondoordringbare kleilaag op de bodem ligt. Ook met de vrachtwagenherrie zou het wel meevallen. Van stankoverlast is volgens de provincie evenmin sprake omdat er slechts op een paar dagen per jaar bagger gestort en omgezet wordt. Mocht de Raad van State de bezwaren van Priem verwerpen, dan kan het depot in gebruik worden genomen. De bouw is al eerder afgerond. Het depot staat nu leeg. Uitspraak over enkele weken.


datum: 2 september 2005 | bron: BN/DeStem |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink