waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Gifslib snel gedumpt in Kaliwaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Gifslib snel gedumpt in Kaliwaal
DREUMEL/BOVEN-LEEUWEN - Het omstreden gifslibdepot in de Dreumelse uiterwaarden wordt zo spoedig mogelijk opgedoekt. De bagger moet voor medio 2008 worden gedumpt in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal hebben daarmee ingestemd. Daarmee voldoen ze aan een verzoek van Gedeputeerde Staten en Rijkswaterstaat. Die zijn min of meer onder druk gezet door grind- en zandwinner Delgromij die de Kaliwaal exploiteert.

Volgens de West Maas en Waalse milieuwethouder Gerard Zondag valt aan een verplaatsing van de berg zwaar vervuilde rivier- en havenslib naar de Kaliwaal niet meer te ontkomen. Alle procedures zijn gevoerd, zegt hij. "De hoogste rechtsinstantie heeft aangegeven dat het volstorten van de Kaliwaal onder strenge voorwaarden is toegestaan. Wij hadden ook liever gezien dat de Kaliwaal geen stortplaats zou worden. Maar als dat dan toch gebeurt, dan moet het ook maar. Bovendien voorkomen we daarmee dat er zwaar vervuild slib elders in onze uiterwaarden terechtkomt."

Daarmee doelt de wethouder op de toekomstige ontgronding Over de Maas, tussen Alphen en Dreumel. "Wij hebben als eis gesteld dat daar na de afgravingen alleen gebiedseigen specie mag worden teruggestort en beslist geen zwaar vervuild materiaal." Een bijkomstigheid is, dat West Maas en Waal niets over de Kaliwaal te vertellen heeft. De voormalige ontgrondingsput leunt weliswaar tegen Boven-Leeuwen aan, maar hij ligt op grondgebied van de gemeente Druten.

Een beetje speelt ook mee dat West Maas en Waal van zowel hogere autoriteiten als inwoners nogal eens het verwijt heeft gekregen dat het te weinig doet aan 'handhaving'. Zondag: "We hebben herhaaldelijk op ons bord gekregen dat we afpraken steeds maar schenden of wijzigen. We willen van dat imago af en hebben beloofd dat we zullen doen wat er in ons vermogen ligt om de afspraken na te komen."

In 2000 is vastgelegd dat de tijdelijke stortplaats van 100.000 kubieke meter zwaar vervuild rivier- en havenslib in de uiterwaarden bij de Dreumelse Houtweg binnen tien jaar zou worden opgedoekt. In de Kaliwaal is 'ruimte' voor vijf miljoen kuub. Als de put 'vol' is, zal hij worden afgedekt met schone grond. Het grondwater in de wijde omgeving zal ook in de verre toekomst regelmatig op vervuiling worden geïnspecteerd.
Uiteindelijk wordt de Kailwaal weer een water-natuurgebied, maar dan wel een stuk ondieper dan nu.

datum: 1 november 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink