waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Half werk Dommel stuit op de wet

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Half werk Dommel stuit op de wet
BOXTEL - De schoonmaak van de Dommel in Boxtel stuit op de Wet Bodembescherming. Dat komt omdat ter plaatse slechts de helft van het ernstig vervuilde rivierslib wordt opgeruimd.

Het slib bevat zware metalen uit de Kempen. Bovendien is niet onderzocht hoeveel verontreinigd slib de Dommel van buiten Boxtel blijft aanvoeren en verder zal verspreiden. Dat constateert het adviesorgaan StAB van de Raad van State na een onderzoek van het saneringsplan voor de Dommel in Boxtel en de bezwaren van aanwonende C. van Dijk en de milieuvereniging Het Groene Hart. Dit door de provincie goedgekeurde plan is onderdeel van het omstreden project ’De Dommel door Boxtel’ van het waterschap dat al lang stil ligt en waartegen nog een aparte bezwarenprocedure loopt. De rechtbank in Den Bosch heeft deze beroepszaak kort geleden voor de tweede keer terugverwezen naar de provincie.

Het saneringsplan, dat hierop vooruit loopt, voorziet in het baggeren van 24.000 kubieke meter rivierslib uit de Dommel in de wijk Boxtel-Oost. Zo’n 28.000 kuub ernstig vervuild slib (cadmium, chroom en zink), laat het waterschap op de rivierbodem liggen. Volgens StAB kan niet zonder opgaaf van reden worden afgeweken van de wettelijke plicht tot volledige sanering. Wat de Dommel in Boxtel nog aan vervuiling aanvoert en verspreidt, hangt af van de stroomsnelheid en van het functioneren van de zandvanger die komt aan het begin van het 4,2 kilometer lange traject door dit dorp.

Omdat de stroomgeul van de rivier flink wordt versmald (van zeventien naar tien meter), gaat het water volgens Van Dijk niet sneller stromen zoals het waterschap beweert, maar langzamer. De bezwaarmaker meent dat de zandvanger veel zand en slib zal doorlaten, dat zich door de lage stroomsnelheid in hoog tempo gaat afzetten op de nieuwe natuuroevers. De verontreiniging levert een risico op voor planten en dieren en voor recreanten.

datum: 22 oktober 2005 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink