waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zwaar vervuild slib mag niet in depot

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zwaar vervuild slib mag niet in depot
THOLEN In het nieuwe baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen mag alleen schone of zeer licht verontreinigd bagger worden opgeslagen. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.

Met de uitspraak komt het rechtscollege slechts gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van omwonende J. Priem. Priem, die op honderdvijftig meter van het depot aan de Vrouwendijk woont, heeft grote bezwaren tegen de baggeropslag. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft het depot nodig om de komende jaren ruim 13.000 kubieke meter schone en lichtverontreinigende bagger uit de Thoolse sloten te bergen.

De bagger moet in het depot uitlekken en drogen alvorens het naar een verwerkingsbedrijf kan worden afgevoerd. Priem vreest stankoverlast, overlast van vrachtverkeer en het weglekken van verontreinigingen in de bodem. Verder vreest de Tholenaar dat er te weinig controle is op de stort van bagger.

De Raad van State stelt vast dat het waterschap in de vergunningsaanvraag slechts vroeg om de opslag van alleen schone of zeer licht vervuilde bagger. De provincie Zeeland, die de vergunning heeft verleend, vond zelfs dat er meer verontreinigde bagger in het depot mocht worden gestort. Dat laatste is voor de Raad van State uit den boze.

Volgens het rechtscollege heeft de gemeente meer vergund dan het waterschap heeft aangevraagd. In ieder geval kan het depot in gebruik worden genomen, zolang er niet al te smerige bagger in wordt opgeslagen.

datum: 3 oktober 2005 | bron: BN/DeStem |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink