waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerdepot aan de rand van Lagendijk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerdepot aan de rand van Lagendijk
SCHAGEN - Er komt een opslagplaats voor bagger uit de gemeente Schagen. Dit baggerdepot moet worden aangelegd aan de rand van het uit te breiden bedrijventerrein Lagendijk.

De gemeente vindt dit een geschikte plek omdat er geen omwonenden zijn die overlast zouden kunnen ondervinden van het storten. Bovendien is het benodigde terrein relatief goedkoop in aanschaf omdat er geen bouwbestemming op rust, maar een agrarische bestemming.

Het depot kan 9900 kuub bagger bevatten, die gestort gaat worden binnen een nog aan te leggen dijk van anderhalve meter hoog. Als het depot vol is wordt het in samenwerking met Staatsbosbeheer ingericht als een natuurgebiedje. Staatsbosbeheer gaat dat dan waarschijnlijk ook beheren. De bagger die gestort gaat worden is van de klassen 0, 1, of 2, oftewel de lichtst vervuilde soorten.

Per jaar, zo verwacht de gemeente, zal er zo'n tweeduizend kuub bagger aangevoerd worden, zodat het depot met een jaar of vijf vol is.

datum: 5 oktober 2005 | bron: Noord-Holland |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink