waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerdepot ver onder begroting

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerdepot ver onder begroting
De combinatie Boskalis/Van Oord komt bovendrijven uit een groep van oorspronkelijk achttien gegadigden voor de aanleg van het baggerdepot in het Hollands Diep.

De grote belangstelling was voor contractmanager M. Tanis van Rijkswaterstaat Zuid-Holland een regelrechte verrassing. Uiteindelijk dongen vier inschrijvers uit Nederland en België mee naar het project. De Belg Jan de Nul kwam met 75 miljoen euro duidelijk als duurste uit de bus. Dredging International (65,1 miljoen euro) en de groep Martens en Van Oord/De Boer/De Klerk (69,8 miljoen euro) ontliepen elkaar weinig. Boskalis/Van Oord kwam op 48,7 miljoen.

De aanbesteding was voor Rijkswaterstaat bijzonder, omdat voor de eerste keer werd gewerkt met de UAV-GC 2005, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten. De opdracht kwam bij Boskalis/Van Oord terecht op basis van de economisch meest voordelige aanbieding. Rijkswaterstaat had de vraag op tafel gelegd om grenzend aan de Sassenplaat bij Moerdijk een 45 meter diep depot aan te leggen voor de berging van baggerspecie. Lengte: 1200 meter, breedte: 500 meter.

Terughoudend
Ten aanzien van de uitvoering stelde Rijkswaterstaat zich terughoudend op. Wie slaagde een miljoen kuub extra putcapaciteit te creëren, gaf zichzelf een korting van 2,5 miljoen euro. Van Oord/Boskalis leverde de optimalisatie van de putinhoud een kwart miljoen euro op. Behalve Dredging International kwamen alle partijen met ontwerpen waarvan uit de verbeterde afdekking een prijsvoordeel van 1,5 miljoen euro voortvloeide.

Hoewel Boskalis en Van Oord ook rechtstreeks de goedkoopste waren, profiteert de combinatie tevens van verreweg de grootste korting. Door allerhande voor Rijkswaterstaat gunstige aanpassingen ontvangt het consortium een bonus van 8,9 miljoen euro, liefst 18,3 procent van de inschrijfsom.

Intern hield bureau KPMG de vinger aan de pols om te bewaken dat bij de innovatieve aanbesteding strikt objectieve criteria werden gehanteerd. Projectleider Tanis verwacht dat dit jaar nog de eerste spade de grond in gaat.

datum: 7 oktober 2005 | bron: CoBOUW |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink