waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap Brabantse Delta onderzoekt waterbodem met sonarapparatuur

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap Brabantse Delta onderzoekt waterbodem met sonarapparatuur
Brabantse-Delta-diepte-small.jpgWaterschap Brabantse Delta gebruikt ultramoderne sonarapparatuur om de diepte te meten en de bodem te onderzoeken van de Mark, de Vliet en het Mark-Vlietkanaal. Hierdoor is veel nauwkeuriger in kaart te brengen waar en wanneer er gebaggerd moet worden. Deze nieuwe methode werkt kostenbesparend. Het waterschap herhaalt dit onderzoek ieder jaar.

Het waterschap gebruikt een nieuwe onderzoekstechniek met sonarapparatuur om de waterbodem van de Mark, de Vliet, het Mark-Vlietkanaal en alle kleine watertjes die hierop uitkomen te onderzoeken en de diepte te meten. In het verleden werd handmatig gemeten met een peilstok en ging het waterschap af op menselijke waarnemingen. Voor het eerst gebruikt het waterschap een speciale boot voorzien van sonarapparatuur om de bodem van een waterloop af te tasten en de diepte te meten. De computer registreert de terugkaatsing, zo wordt duidelijk hoe diep de waterloop is en waar veel vuil of afval ligt. Het waterschap gebruikt deze metingen om te bepalen waar het eerst gebaggerd moet worden en waar baggeren nog niet nodig is. Uiteindelijk zal dit moderne systeem veel nauwkeuriger zijn en kostenbesparend werken. Uitgebaggerde waterlopen zorgen voor een goede doorgang voor de scheepvaart. Het geeft opslagruimte voor te veel aan water bij hevige regen en voorkomt vervuiling en stank. 

Brugpijlers
Bij Terheijden vlakbij de Terheijdense brug is mogelijk een fundament gevonden van een oude voetgangersbrug. Op de sonar zijn twee U-vormige constructies verschenen die lijken op de pijlers van een brug. Op dit moment wordt er nader onderzoek gedaan naar deze vondst.

Brabantse Delta-JPMonitoren-waterlopen.jpg
Figuur 1. Plattegrond van de gepeilde waterlopen
Toelichting op de legenda:
Raai 100: iedere 100 meter wordt gemeten
Raai 500: iedere 500 meter wordt gemetenBrabantse Delta-P1010053.jpg
Figuur 2. Computerbeeld geeft met kleuren de diepte van de watergang aan
Zie legenda voor de betekenis van de kleuren


Brabantse-Delta-detail_Terheijden.jpg
Figuur 3. Computerbeeld laat de mogelijke fundamenten zien van de voetgangersbrug


Brabantse Delta-P1010058.JPG
Foto 1. Boot voorzien van sonarapparatuur


datum: 14 december 2005 | bron: Brabantse Delta |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink