waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nieuwe vergunning stort Ingensche Waarden

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuwe vergunning stort Ingensche Waarden
INGEN - De Ingensche Waarden bv is bereid een nieuwe vergunning aan te vragen voor lichter vervuild slib, mits de gemeente iets terugdoet: uitbreiding van de plas.

In december werd bekend dat in de Ingensche Waarden geen zwaar verontreinigd rivierslib gestort zou worden. Het actiecomité Red de Betuwe en de fruittelers in de regio zijn daar nog niet gerust op. De vergunning van de Ingensche Waarden rept nog steeds van de zwaarste klassen. Ze riepen deze week de provincie op alleen de stort van licht verontreinigd slib toe te staan en de zwaar vervuilde bagger te weigeren. De provincie moet eind februari besluiten of ze ondernemer Van Waning een vergunning geeft.

Rijkswaterstaat is al van plan alleen nog licht vervuilde grond te storten. Ondernemer Van Waning zei eerder dat hij daarmee kan leven. Volgens gedeputeerde Van Diessen van Milieu heeft de provincie niet de bevoegdheid een vergunning voor alleen licht vervuilde grond af te geven. De provincie moet kiezen: of alles toestaan of de hele vergunning weigeren. CDA en VVD in Provinciale Staten hopen nog op een creatieve oplossing.

Als Van Waning alleen een vergunning voor licht verontreinigde grond wil, moet hij de procedure opnieuw beginnen. Dat betekent een vertraging van maximaal een half jaar. Van Waning meldt desgevraagd best een nieuwe vergunning aan te willen vragen waar alleen de stort van licht verontreinigd materiaal in staat. „Ik ben ertoe bereid, maar daarmee gooi ik een paar miljoen euro en een paar jaar ontwikkeling overboord. Daar mag wat tegenover staan.“

Van Waning stelt de gemeente Buren binnenkort voor om een nieuwe vergunning aan te vragen, als de gemeente meewerkt aan een uitbreiding van de zandwinplas. Van Waning denkt met de uitbreiding van de plas met tien hectare het financiële nadeel van het schrappen van de zwaarste klassen te compenseren. „Als er met enige snelheid op gereageerd wordt, denk ik dat ik de gok wel aandurf.“

Overigens zou hij een vergunning op dit moment nog niet kunnen gebruiken omdat er geen goedgekeurd bestemmingsplan is. De provincie heeft de gemeente Buren gevraagd daar haast mee te maken. Als dat niet gebeurt, kan de provincie dit zelf doen via een aanwijzing.
datum: 14 januari 2006 | bron: De Gelderlander |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink