waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Roet reduceert wellicht verontreiniging slib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact





2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Roet reduceert wellicht verontreiniging slib
WAGENINGEN – De risico’s van chemische verontreinigingen in slib in het Nederlandse rivierengebied zijn mogelijk geringer dan wordt aangenomen. Roet, dat daar algemeen voorkomt, blijkt organische verontreinigingen honderd tot duizend keer sterker te binden dan ’humus’ waarop de veiligheidsnormen zijn gebaseerd.

Sulfides doen iets dergelijks met metalen. Daardoor komt er veel minder verontreiniging terecht in organismen in sedimenten, zoals wormen en muggenlarven. Prof.dr. B. Koelmans heeft dat donderdag gezegd bij de aanvaarding van het hoogleraarschap water– en sedimentkwaliteit aan Wageningen Universiteit.

Zware metalen, PAK’s, PCB’s, vlamvertragers, chloorbenzeen, geneesmiddelen en andere chemische restanten of verbrandingsproducten komen volop voor in de bodem en het water van rivieren en plassen. De vraag is of deze giftige en daardoor gevaarlijke verbindingen ook daadwerkelijk een risico vormen voor natuur en milieu.

Volgens Koelmans bindt roet, dat in de lucht als schadelijk wordt ervaren, in water en de bodem complexe chemische stoffen aan zich, vergelijkbaar met de werking van Norit. Behalve roetdeeltjes hebben ook steenkool of afbraakproducten van planten (kerogeen) zo’n effect in sediment.

De microscopische deeltjes bestaan voornamelijk uit koolstof en hebben een relatief groot oppervlak, waar chemische verbindingen zich stevig aan hechten. De hechting blijkt honderd tot duizend maal zo sterk te zijn als de binding van de chemische stoffen aan gewoon organisch materiaal (humus). Van humus is sinds de jaren zeventig bekend dat het gemakkelijk giftige stoffen vasthoudt.

Koelmans stelde dat voor zware metalen een ander mechanisme werkt dat metalen stabiliseert door een neerslag met sulfides. Door het krachtige bindend vermogen van roet in sedimenten en metalen door sulfides is het water erboven vaak schoner dan verwacht.

datum: 15 december 2005 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....



realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink