waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Unieke microben gevonden in Twentekanaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Unieke microben gevonden in Twentekanaal
NIJMEGEN (ANP) - Microbioloog M. Strous van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft in de modder van het Twentekanaal microben gevonden, waar collega's over de hele wereld al meer dan vijftig jaar naar zochten.

De gevonden microben zijn van groot belang voor het begrip van de methaancyclus op aarde. Daardoor zijn ze belangrijk voor meer kennis van het broeikaseffect. Strous publiceert deze week over zijn ontdekking in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature. De vondst in het Twentekanaal is zo bijzonder, dat de redactie van Nature er pas na een jaar van overtuigd was dat de langgezochte microben echt gevonden zijn.

De microbioloog trof in de modder een bacterie aan, die samenleeft met een archeon, een ander type eencellige. De twee breken methaan af zonder daarbij zuurstof of sulfaat te gebruiken. Ze nemen nitraat tot zich, wat tot de vondst van het stel wereldwijd onmogelijk werd geacht. Strous heeft zijn microben een jaar lang verzorgd in het laboratorium. Hij vermoedt dat het soort methaanomzetting waar de microben voor zorgen in veel zoetwaterbodems plaats heeft. Daarmee is een nog onbekend deel van de methaancyclus op aarde verklaard. Methaan is een sterk broeikasgas. De vondst is dus van invloed op klimaatvoorspellingen. Mogelijk zijn de eencelligen ook bruikbaar voor afvalwaterzuivering, aldus de microbioloog.
datum: 14 april 2006 | bron: De Stentor |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink