waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baai van Elburg uitgediept

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baai van Elburg uitgediept
ELBURG - De baai van Elburg mag worden uitgediept. Het Gelders college van gedeputeerde staten heeft laten weten met de realisering van het plan in te kunnen stemmen. De mogelijkheden voor kleine watersporten (zwemmen, zeilen en varen) wordt beperkt door ondieptes in en ten noorden van de baai.

De bodem van het vaargebied, vooral nabij de vaargeul is niet vlak en varieert van zeventig centimeter tot bijna anderhalve meter beneden Nieuw Amsterdams Peil. Dit levert in de praktijk vooral problemen op voor zeilers die lid zijn van de zeilvereniging Admiraal van Kinsbergen uit Elburg. In dit zuidelijk deel van het Drontenmeer wordt in het zomerseizoen tevens door tientallen boten ankerend de nacht doorgebracht.

Doel van de ontgronding is de vaarmogelijkheden voor de watersport en scouting met een diepgang tot 1,3 meter in de baai bij Elburg te verbeteren. Daarnaast wordt de haven van Elburg beter bereikbaar voor kleine boten.

De ontgronding maakt onderdeel uit van de plannen voor de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR). Onderdelen daarvan zijn verder onder meer de ontwikkeling van het rietveld in de baai bij Elburg, de aanleg van een ecolint rond Elburg en het herstel van de historische havenhoofden van Elburg.

In totaal betreft het een ontgronding van vierhonderdduizend kubieke meter in de baai en de jachthaven tot twee meter. De vrijkomende specie is niet meer bruikbaar. Het verzoek om medewerking van de provincie was ingediend door Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied. Deze instantie moet ook de vergunning afgeven.
datum: 3 april 2006 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink