waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slibdepot voor jaar aan rand Het Opbroek

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slibdepot voor jaar aan rand Het Opbroek
RIJSSEN - Het slib dat wordt opgebaggerd bij het uitdiepen van enkele watergangen op het industrieterrein De Mors en rond de Oosterhof gaat naar Het Opbroek. Hier mag het ingenieursbureau van de gemeente gedurende maximaal een jaar een slibdepot hebben.

Het depot komt op een braakliggend terrein aan de Opbroekweg. Het uitbaggeren van de watergangen gebeurt in opdracht van de gemeente.

Het is de bedoeling dat de bovenlaag van het grasland wordt afgegraven en wordt gebruikt om rondom kades aan te leggen. Het depot wordt vervolgens gevuld met bagger. Gedurende het baggeren, naar verwachting volgende winter, rijdt dagelijks volgens opgave van Oranjewoud maximaal dertig keer een vrachtwagen met slib over de Opbroekweg. Het is de bedoeling dat het slib gedurende enkele maanden indroogt, waarna het wordt afgevoerd. Daarna wordt het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld.

Mocht sprake zijn van stankoverlast voor omwonenden, dan wordt het depot met folie afgedekt. Er staat een boerderij op vijftig meter van het toekomstige depot. Andere directe omwonenden zijn er niet. Er is kritisch gekeken naar de rijroute van de vrachtwagens. Vanaf industrieterrein De Mors gaan ze via de Pelmolenweg, de leijerweerdsdijk, Cattelaar en de Polmeijersdijk. Vanaf De Oosterhof via de Albertsdijk, Oosterhofweg, Cattelaar en de Polmeijersdijk. Betere alternatieven zijn er volgens de gemeente niet.
datum: 20 april 2006 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink