waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Sanering stadsgrachten en Plantage van start

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Sanering stadsgrachten en Plantage van start
TIEL - De sanering van de stadsgrachten en de Plantage gaat in augustus van start. Vorig jaar is er al 30.000 kubieke meter vervuilde baggerspecie uit de Doode Linge en 10.000 kubieke meter uit de watergang bij de Nieuwe Tielseweg gehaald.

Uit de stadsgrachten en de watergang bij de Plantage zal 17.000 kubieke meter bagger gehaald worden. Veiligheidsaspecten zorgden ervoor dat het baggeren nog niet van start kon gaan. Zeker in de stadsgrachten bestaat het vermoeden dat hier nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In 1944 hebben de Duitsers Tiel met zware munitie onder vuur genomen, terwijl de inwoners allemaal weg waren. De kans is groot dat dergelijke munitie wordt aangetroffen bij de sanering. Om te voorkomen dat er scherven rondvliegen of dat er drukgolven ontstaan is er een speciaal ponton ontworpen, waar vanaf gebaggerd gaat worden. Dit ponton wordt ook wel ‘de omgekeerde schoenendoos’ genoemd, omdat het lijkt op een omgedraaide doos.
datum: 23 mei 2006 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink