waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Start sanering verontreiniging smeerpijp

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Start sanering verontreiniging smeerpijp
GRONINGEN/APPINGEDAM - Waterschap Noorderzijlvest start maandag 29 mei met het opruimen van de bodemverontreiniging in Groningen en Appingedam die door de smeerpijp is ontstaan. In het najaar wordt begonnen met de sanering van de gietijzeren persleiding.

De tachtig jaar oude smeerpijp tussen Groningen en de Eems bevat slib dat onder meer grote hoeveelheden kwik en arseen bevat. De persleiding werd van 1926 tot 1979 gebruikt voor de afvoer van rioolwater uit Groningen.

De saneringen vinden plaats in Groningen bij Ruischerbrug en Oosterhoogebrug en nabij de Groevesluis in Appingedam. Bij Ruischerbrug is de bodem van een sloot over een lengte van 200 meter ernstig verontreinigd met kwik en kankerverwekkende PAK's. In de sloot bij de Regattaweg is een matige kwikverontreiniging aangetroffen. Ten westen van de Groevesluis in Appingedam is de bodem van de sloot ook matig met kwik verontreinigd.

Tevens wordt de bovenste laag van het onderhoudspad langs de sloot bij de Borgweg aangepakt. In het verleden zijn tijdens werkzaamheden plantenresten uit de sloot op het pad gelegd. Circa 130 kubieke meter van het pad is nu verontreinigd. De sanering van de slootbodem achter de openbare basisschool De Driebond in Groningen vindt tijdens de vakantie in de eerste week van juni plaats. De verontreinigde slib en grond wordt verwijderd en afgevoerd naar de stortplaats de Stainkoeln. De werkzaamheden duren circa 4 weken.

Het advies- en ingenieursbureau Grontmij deed in 2005 onderzoek naar de smeerpijp. Het bureau uitte onder meer forse kritiek op de manier waarop de persleiding de afgelopen 15 jaar in de gaten is gehouden. De sanering kost zo'n 16 miljoen euro. (Bron: DVHN)

datum: 24 mei 2006 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink