waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap Vallei en Eem baggert vijvers en singels in Ede

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap Vallei en Eem baggert vijvers en singels in Ede
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem stelt aan het Algemeen Bestuur van het waterschap voor om dit najaar te gaan baggeren in de wijken De Rietkampen en Frankeneng in Ede. Tegelijk met het baggeren wil het waterschap ook 13,5 kilometer oeverbeschoeiing van gecreosoteerd hout vervangen. Het Algemeen Bestuur besluit op 29 juni a.s. over dit project. De totale kosten zijn geraamd op ruim een miljoen euro.


Het waterschap werkt bij het baggeren nauw samen met de gemeente Ede. De werkzaamheden starten naar verwachting in september en zijn in december klaar. Na het baggeren zijn de waterbodems weer schoon. Het water gaat hierdoor bij warm weer minder snel stinken en het regenwater kan weer goed worden opgevangen en afgevoerd. 

Hoe baggeren?
Het baggeren in Frankeneng en de Rietkampen zal voornamelijk droog gebeuren. De vijvers en singels worden helemaal leeggepompt, zodat er goed zicht is op de te baggeren waterbodem. Een kraan graaft de sliblaag af tot op het schone zand. Na alle werkzaamheden komt er weer water in de singels en vijvers. Als een singel niet droog kan worden gelegd, gebeurt het baggeren met een baggerbootje. Dit is een bootje dat alle bagger naar één plek duwt. Hier wordt het met een kraan in een vrachtwagen geladen. 

Flora en fauna
Bij het baggeren gaat de aannemer zorgvuldig te werk. Bijzondere planten graaft hij voor het baggeren uit en plaatst hij later terug. Voordat de aannemer een singel of vijver drooglegt, vangt een beroepsvisser de vissen. Sommige vissen verschuilen zich in de modder of tussen de waterplanten en blijven vervolgens achter. Als de singel of vijver helemaal droog staat, loopt de visser deze na om ook de laatste vissen te vangen.

Vervuilende oeverbeschoeiing vervangen
Tijdens de werkzaamheden wil het waterschap de oeverbeschoeiing van gecreosoteerd hout vervangen. Gecreosoteerd hout zorgt door het uitspoelen van schadelijke stoffen voor vervuiling van het oppervlaktewater. Het waterschap wil daarom deze oeverbeschoeiing zo snel mogelijk verwijderen en vervangen door duurzaam Robinia hout. Dat kan het beste in combinatie met het baggeren. De beschoeiing kan dan de schone waterbodem niet opnieuw vervuilen. 

Overdracht stedelijk water
Waterschap Vallei & Eem baggert de watergangen samen met de gemeente Ede. Sinds januari 2005 heeft het waterschap het beheer van de belangrijkste watergangen in Ede overgenomen van de gemeente. Voordat het waterschap het stedelijk waterbeheer overnam van de gemeente hebben de gemeente en het waterschap een plan opgesteld voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Achterstand weggewerkt
De gemeente Ede en het waterschap zijn in 2004 gestart om het achterstallig onderhoud aan de watergangen weg te werken. In een aantal wijken is al gebaggerd. Dit najaar start de laatste fase.

Als de sloten en vijvers in De Rietkampen en Frankeneng zijn gebaggerd, is de achterstand in het baggeren van het stedelijk gebied van Ede weggewerkt. Vanaf dan zal het waterschap alleen nog regulier en kleinschalig onderhoud verrichten.


datum: 12 juni 2006 | bron: Vallei & Eem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink