waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opruimen munitieresten in en rond Oosterbeekse beken van start

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opruimen munitieresten in en rond Oosterbeekse beken van start
In de week van 19 juni begint een gespecialiseerd bedrijf met het opruimen van munitieresten en explosieven in en rond de Dunobeek, de beek langs de Fonteinallee, de Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek in de gemeente Renkum.

In de omgeving van deze Renkumse beken ligt een grote hoeveelheid munitieresten, metaalscherven en onontplofte munitie uit de slag om Arnhem (Operatie Market Garden) in de Tweede Wereldoorlog. Waterschap Vallei & Eem wil de beken in hun oorspronkelijke staat herstellen en laat vooraf aan deze werkzaamheden de munitie opruimen. Het opruimen van de munitie duurt naar verwachting 5 tot 6 weken. Nadat de oude munitie is opgeruimd, start het waterschap met de herstelwerkzaamheden aan de beken. 

Geen gevaar voor omwonenden
T&A Survey uit Amsterdam voert in opdracht van het waterschap de ruimingswerkzaamheden uit. Het bedrijf heeft veel ervaring in het opruimen van explosieven en werkt onder toezicht van de gemeente Renkum. Het opruimen van de oude munitie levert geen gevaar op voor omwonenden en wandelaars. Rond de werkplek zet T&A Survey een gebied van 50 meter af met linten. Soms zijn wandelpaden daardoor tijdelijk afgesloten. Dit duurt meestal niet langer dan een paar dagen. Waar nodig neemt het bedrijf voor overleg contact op met bewoners van aangelegen percelen. Tijdens de werkzaamheden worden de Fonteinallee en Hoofdlaan voor korte tijd afgesloten voor het verkeer. De gemeente maakt dit zo veel mogelijk bekend via de gemeentepagina en met borden ter plaatse.

Verboden zelf te zoeken
Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Renkum 2005 is het verboden om in de gemeente Renkum te zoeken naar explosieven. De gemeente wil iedereen in verband met de veiligheid op deze verordening wijzen. T&A Survey heeft voor zijn werkzaamheden een ontheffing gekregen voor deze verordening.


datum: 12 juni 2006 | bron: Vallei & Eem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink