waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerspecie uit de Vecht afgevoerd naar IJsseloog

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerspecie uit de Vecht afgevoerd naar IJsseloog
Een miljoen kuub baggerspecie klasse IV ligt op de bodem van de Vecht. Als die vanaf 2008 wordt opgebaggerd, moet de waterkwaliteit weer stijgen. Ook zonder begeleidende stuurgroep.

Het Utrechtse riviertje de Vecht dreigde in de jaren negentig van de vorige eeuw in de knel te komen. Beleidsmakers kenden de streek steeds meer functies toe. Het gebied werd opgenomen in de ecologische hoofdstructuur, dorpsgezichten werden beschermd verklaard en de rivier werd onderdeel van het nationale landschap het Groene Hart.

Ondertussen gebeurde er niets aan de waterkwaliteit. In 1996 werd daarom een stuurgroep in het leven geroepen van gemeenten, provincie en waterschappen. Die heeft in het afgelopen decennium zachte ecologische oevers aangebracht, woonboten verplaatst en de doorstroming vergroot door aanpassingen aan sluizen.

De waterkwaliteit is echter nog niet helemaal op peil. Niettemin kon volgens dijkgraaf Johan de Bondt van Waternet tien jaar na de oprichting de stuurgroep worden opgeheven. Rijkswaterstaat heeft geld beschikbaar gesteld voor sanering van de bodem, waarna de waterkwaliteit naar het gewenste niveau zal stijgen.

Sinds de afsluiting van de Rijn bij Wijk bij Duurstede was de Vecht gestaag vervuild geraakt en bedekt met een laag van 30 tot 40 centimeter slib; in totaal zon 1 miljoen kuub. De vervuiling van dat slib is volgens ir. Fred de Haan van Waternet heel diffuus en nauwelijks toe te schrijven aan bepaalde bronnen. Het vuil is afkomstig van oude industrieën, maar ook van bewoning en vooral van de stad Utrecht die eeuwenlang loosde op de rivier die dwars door de stad stroomt. Maar met klasse IV is het wel de ernstigst vervuilde categorie.

Op wat baggerwerkzaamheden bij sluizen en bruggen na, is er nooit gebaggerd in de Vecht. In 2008 moet er worden gestart met baggeren. De vervuilde specie zal gestort worden in depot het IJsseloog in het Ketelmeer.

datum: 23 juni 2006 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink