waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Gemeente en waterschap baggeren vijvers in stadspark van Veenendaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Gemeente en waterschap baggeren vijvers in stadspark van Veenendaal
De gemeente Veenendaal en Waterschap Vallei & Eem zijn deze week begonnen met het schoonmaken van een aantal vijvers in het stadspark van Veenendaal. Het gaat om de vijvers in de twee delen van het stadspark die grenzen aan de Grift. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

De afgelopen twee jaar hebben de gemeente en het waterschap de singels en vijvers in Veenendaal-West gebaggerd. Dit jaar zijn enkele singels en vijvers in Dragonder, de Engelenburg en de watergang rondom de surfvijver gebaggerd. Nu is het noordelijke deel van de vijver in het stadspark (tegen de Grift aan) aan de beurt. Als deze werkzaamheden klaar zijn, is al het achterstallige baggeronderhoud in Veenendaal weggewerkt.

Waarom baggeren?
Op de bodem van iedere singel of vijver ligt een laag bagger. Dit bestaat uit blad, dode waterplanten, stof en zand. Deze baggerlaag groeit elk jaar zon 1 á 2 centimeter. Op een gegeven moment is de laag zo dik, dat het water bij warm weer gaat stinken. Het water wordt zuurstofloos en er kan vissterfte optreden. De bagger belemmert ook de afvoer van water. Dan is het tijd om te baggeren.

Nieuwe methode
Als straks het achterstallig baggeronderhoud is weggewerkt, wil het waterschap regelmatiger en kleinschaliger gaan baggeren. Op die manier wordt het natuurlijk evenwicht in en om het water minder verstoord. Het waterschap moet hier nog een goede methode voor vinden. Het baggeren in het stadspark gebeurt via een voor het waterschap nieuwe methode. Het is een proef, waarbij het waterschap wil onderzoeken of deze methode geschikt is en voldoet aan de eisen voor de toekomst. Het waterschap onderzoekt tijdens en na de proef de gevolgen voor het natuurlijk evenwicht in de vijver, de praktische uitvoering en de uiteindelijke kosten.

Werkwijze
Het slib in de vijvers wordt voorzichtig weggezogen. Hierdoor levert het baggeren weinig gevaar op voor de vissen. Ook de waterplanten worden bij deze methode minder beschadigd dan bij het grootschalig baggeren.

De gemeente en het waterschap verzamelen het vrijkomende slib tijdelijk in het vijvergedeelte tussen De Tinneweide 143 en 145. Dit deel wordt afgezet met een slibscherm. Hierdoor kan de bagger niet in de vijver terugvloeien. Het slib wordt vervolgens met speciale vrachtwagens afgevoerd. De vissen in dit stuk vijver worden onder toezicht van hengelsportvereniging De Rietvoorn zorgvuldig gevangen en elders uitgezet. Na alle werkzaamheden brengt de aannemer de vijver weer in zijn oorspronkelijke staat. Het slib uit het stadspark is niet verontreinigd. Het waterschap en de gemeente verwachten geen stankoverlast. Klaar Baggertechnieken B.V. uit Brummen voert de werkzaamheden uit.
datum: 4 juli 2006 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink