waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nieuwe snijkopzuiger schoont moeiteloos bodem natuurgebied

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuwe snijkopzuiger schoont moeiteloos bodem natuurgebied
WIJCHEN - Kinderziektes lijkt de nieuwe snijkopzuiger van Klaar Baggertechnieken niet te hebben. De Phoenix schoont zonder problemen de bodem van het natuurgebied Wijchens Ven in de gelijknamige Gelderse gemeente.

Klaar voert het werk uit met gww-aannemer Gebroeders Remmits uit Wijchen. Zo’n 90.000 kubieke meter slib haalt de baggeraar uit Brummen uit het Wijchens Ven. Daarvan valt zo’n 10.000 kubieke meter onder de categorie 3 en 4. Deze specie is vervuild met onder meer zink, nikkel en koper en ligt als een 300 meter lange strook aan de ene kant van de dam die het ven in tweeën deelt. De vervuiling kwam met de riolering in het ven. De bodem aan de andere kant is schoon. In beide delen moeten de zuigers 15 meter uit de kant blijven zodat vogels in alle rust kunnen doorbroeden.


Klotsslot
Een Volvo EC140 haalt de vuile bagger op en stort het in een beunschip. Een duwboot brengt de beladen beun naar de overslag waar een Atlas-kraan de bagger verlaadt. Dat gebeurt in 8x4-vrachtwagens met een waterdichte container. Een ‘klotsslot’ houdt de bagger in de containers wanneer de vrachtwagen plotseling remt. Per rit gaat zo’n 22 kubieke meter materiaal naar de Grondbank Midden- Gelderland in Beuningen. Voorbij het vervuilde deel baggert Klaar met zijn nieuwe snijkopzuiger Phoenix de bodem uit tot 2,20 meter diepte. Het materiaal gaat via een 300 meter lange drijvende afvoerleiding uit buizen en slangen naar een depot. De snijkop haalt in Wijchen een productie van 100 tot 150 kubieke meter per uur. De pomp kan elk uur 600 kubieke meter materiaal afvoeren. Klaar liet de Phoenix bouwen bij De Hollandsche IJssel in Oudewater. De snijkopzuiger is nagenoeg identiek aan de Pionier; de eerste snijkopzuiger die de baggeraar aanschafte.
Nieuw is onder meer een elektronisch direct ingespoten turbodiesel van Scania. De directe inspuiting beperkt de omvang van deze motor zodat die minder plaats inneemt in de machineruimte. De zescilinder motor genereert een vermogen van 375 pk.

Voor de bevoorrading van de Phoenix zet Klaar een motorponton in. Daarin zit een brandstoftank van 3000 liter die vanaf de kant wordt gevuld. Met het ponton kan de baggeraar ook de afvoerleiding en de ankers verleggen en mankementen aan de ladder en de snijkop verhelpen. Het ponton kan zichzelf vastzetten met spudpalen. En met een vijzel komt het ook in erg ondiep water zonder problemen vooruit. In het andere deel van het ven zet Klaar de Pionier in. Ook deze snijkopzuiger voert het slib door ruim 300 meter afvoerleiding naar het depot. Het vaartuig is voorzien van een ‘looprek’. Dat bestaat uit een drijver met een spudpaal. Een hydraulische cilinder zet de drijver af tegen de spudpaal en duwt zo de zuiger door erg ondiep water.

Schoon zand
In het depot dikt tot oktober volgend jaar ruim 80.000 kubieke meter materiaal in. Een deel van het materiaal verkoopt Klaar als schoon zand; het andere deel biedt de baggeraar aan als Categorie 1-materiaal voor onder meer ophogingen. Na oktober 2007 herinnert op de locatie niets meer aan het baggerwerk. Het eigenlijke baggerwerk moet in oktober van dit jaar gereed zijn. Klaar schoont het Wijchens Ven in opdracht van de gemeente Wijchen en het waterschap Rivierenland. Niebeek Milieu Management uit Leusden voert de directie.

datum: 4 juli 2006 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink