waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Snijkopzuiger slaat bagger op in zak

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Snijkopzuiger slaat bagger op in zak
Niet met de goedkoopste maar met een vernieuwende baggertechniek wilde waterschap Velt & Vecht de vijvers in de wijk De Baalder in Hardenberg uitdiepen. In samenwerking met Klaar Baggertechnieken uit Brummen en ingenieursbureau Tauw uit Assen koos het waterschap in overleg met de gemeente Hardenberg voor een snijkopzuiger die het materiaal wegbaggert. In grote zakken van geotextiel wordt het vrijgekomen materiaal opgeslagen.

De snijkopzuiger perst de bagger door een buisleiding naar een terrein aan de rand van de wijk waar het materiaal in geotubes wordt gespoten. Onderweg wordt het vermengd met een toeslagstof waardoor de gronddeeltjes in de geocontainers samenklonteren en het materiaal wordt ontwaterd.
Het vrijkomende water voldoet aan de lozingsnorm en mag om die reden op het oppervlaktewater worden geloosd. In ongeveer een maand verandert de bagger op die manier in steekvast materiaal dat elders, na een eventuele zeefbeurt, opnieuw kan worden gebruikt.

Omdat de bagger niet in een depot wordt gestort, hoeven ook geen langdurige vergunningsprocedures te worden doorlopen. Volgens ing. R. Rozenveld van Tauw volstaan melding volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) en melding bij de gemeente. De voorbereiding voor het Hardenbergse project vergde ruim twee maanden. Daarmee kon snel met het werk worden begonnen. Velt en Vecht wilde het werk zo snel mogelijk uitvoeren om de overlast in de wijk zo beperkt mogelijk te houden.

Vergeleken met de conventionele baggermethoden kost de combinatie snijkopzuiger/persleiding/ geocontainers meer. Als echter de bijkomende kosten voor onder meer het leggen en weer ophalen van rijplaten en het repareren van schade door het werkverkeer worden meegenomen, ontlopen de eindafrekeningen elkaar niet veel, stelt ing. P. Eugelink van Klaar Baggertechnieken. Met het project is ruim 300.000 euro gemoeid.

De Baaldervijver in Hardenberg slingert als een lint van zon 800 meter door de wijk. Op de bodem ligt een laag slib van 50 tot 60 centimeter dik. Het water is overal circa 1 meter diep. Dat veroorzaakt ecologische problemen, aldus ing. D. Hommes van het waterschap. Het werk voorziet in het wegbaggeren van slib waarbij ongeveer 5000 kubieke meter materiaal vrijkomt. Op sommige plaatsen wordt na het weghalen van de laag slib ook de zandbodem tot een diepte van ruim 2,5 meter uitgediept. Ook daar komt zon 5000 kubieke meter materiaal vrij. Door de verdieping kan de vijver meer water bergen. De Baalder heeft een gescheiden riolering; regenwater wordt in het nabijgelegen oppervlaktewater afgevoerd.

De Brummense baggeraar zet zijn snijkopzuiger Pollux in. Die schoonde de bodem aanvankelijk met een augerwiel; twee wormwielen die in elkaars verlengde zijn gemonteerd en de bagger naar een afzuigbuis boven het midden van de constructie voeren. Dit gereedschap schoont de bodem zeer gelijkmatig. De vijzelassen trokken echter ook veel vuil mee dat de persleiding verstopte. De nu gebruikte snijkop veroorzaakt minder verstoppingen maar baggert wat minder nauwkeurig dan de wormwielen.

Aan de bagger wordt een korrelvormige polymeer toegevoegd. Dit Zetag 7623 van het Britse Ciba Specialty Chemicals toont als suiker. Strooi het in de koffie en het geeft volgens Eugelink een perfecte demonstratie van de werking: de koffie verandert in helder water en de koffiedeeltjes slaan op de bodem van het kopje neer. De polymeer is van zetmeel gemaakt en veroorzaakt geen vervuiling. De doseerinstallatie reageert op de debietmeter die in de persleiding is opgenomen. De hoeveelheid polymeer wordt afgepast aan de hoeveelheid materiaal die door de leiding stroomt.

De zak van geotextiel heeft drie vulopeningen die om beurten worden gebruikt. Dat kan meermalen achtereen tot de zak vol is. Daarna wordt de zak met het ontwaterde materiaal opengesneden en leeggeschept. Slib en zand worden apart ontwaterd. Het waterschap is eigenaar van beide materialen en probeert die zoveel mogelijk in eigen projecten opnieuw te gebruiken. Het verwijderen van het slib en het uitdiepen van de bodem zijn in één bestek aanbesteed. Het project ving vijf weken geleden aan en moet eind augustus gereed zijn.
De zakken zijn leverbaar in uiteenlopende maten zodat voor nagenoeg elke locatie een geocontainer te vinden is. In Hardenberg liggen de zakken op een voormalig sportterrein van circa 1 hectare. Het terrein ligt op afschot en is in het vierkant van kaden voorzien. Het geheel is met folie afgedekt. Sleuven voeren het vrijgekomen water af naar een aangrenzende sloot. Op de locatie liggen drie zakken naast elkaar. De zak heeft drie openingen die worden gebruikt tot de zak vol is.

datum: 1 juni 2005 | bron: CoBOUW |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink