waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap en gemeente baggeren vijvers en singels in Leusden

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap en gemeente baggeren vijvers en singels in Leusden
Waterschap Vallei & Eem en de gemeente starten in de week van 28 augustus met het baggeren van vijvers en singels in Leusden. Het gaat om de vijvers en singels in de wijken ten westen van de Hamersveldseweg en Zwarteweg, de vijvers in Leusden-Zuid en de sloot langs de Schoolsteegbosjes. De werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 2007.Een deel van de watergangen is in beheer bij de gemeente en een deel bij Waterschap Vallei & Eem. De gemeente en het waterschap werken daarom nauw samen om de waterbodems schoon te krijgen. Als de werkzaamheden in december zijn afgerond, is de achterstand in het baggeren van het stedelijk gebied van Leusden weggewerkt. Vanaf dan zullen het waterschap en de gemeente alleen nog regulier en kleinschalig onderhoud verrichten. 

Ontstaan bagger
Op de bodem van iedere singel of vijver ligt een laag zwarte bagger. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat bestaat uit zand, bladeren, dode waterplanten en stof. De sliblaag groeit ongeveer 1 2 centimeter per jaar. Op een gegeven moment is de laag zo dik dat het de opvang en afvoer van water belemmert. Bovendien kunnen ondiepe sloten gaan stinken. Dan is het tijd om de waterbodem schoon te maken: baggeren.

De bagger in de wateren die de gemeente en het waterschap nu schoonmaken, is niet tot matig verontreinigd. Verontreinigde bagger is slecht voor de natuur in en rondom het water. Voor omwonenden vormen de verontreinigde bagger en de baggerwerkzaamheden geen gevaar. Zij ontvangen van de gemeente een brief en folder met meer informatie over de baggerwerkzaamheden.

Hoe gaat het baggeren in zijn werk?
In Leusden wordt er op twee manieren gebaggerd: droog en nat. Bij droog baggeren wordt het water uit de sloot gepompt. Een kraan schept de bagger vervolgens op een vrachtwagen. Bij deze methode moeten de vissen verhuizen. Het waterschap en de aannemer zorgen ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt.

Bij nat baggeren blijft het water in de sloot en duwt een schuifboot de bagger naar één plek. Een kraan schept de bagger op een vrachtwagen. De vrachtwagen voert de bagger af naar een verwerkingsbedrijf. Na bewerking, kan het gebruikt worden als bouwstof.

Geen vis uitzetten!
Na het baggeren zien de singels en vijvers er kaal uit, want de meeste planten zijn met het slib mee afgegraven. Het kost even tijd voordat de natuur zich herstelt. Het is daarom erg belangrijk dat er in de net gebaggerde singels of vijvers geen vis wordt uitgezet. Vissen woelen in de schone zandbodem op zoek naar iets eetbaars, maar vinden dat niet. Het water wordt hierdoor troebel. De jonge planten krijgen geen licht en zuurstof en uiteindelijk gaan ook de vissen dood. Het kost even tijd, maar de natuur herstelt zich vanzelf en ook de vissen komen dan vanzelf weer terug.


datum: 22 augustus 2006 | bron: Vallei & Eem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink