waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bijna 2 miljoen voor schone bodems in Overijssel

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bijna 2 miljoen voor schone bodems in Overijssel
ZWOLLE - Gedeputeerde Staten hebben deze week besloten 0,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de sanering van de waterbodem van de Trekvaart in IJsselmuiden en 1 miljoen uit te trekken om de waterbodem van de Woolderbinnenbeek in Hengelo schoon te maken.

Het Waterschap Groot Salland heeft in 2000 in overleg met de gemeente Kampen en de provincie al een deel van de verontreinigde bagger in de Trekvaart verwijderd. De provincie trekt nu 0,8 miljoen euro uit om de rest van de waterbodem met de taluds en de bermen aan te laten pakken. Gedeputeerde Rietkerk (Ruimte en Milieu) benadrukt het belang van een schone Trekvaart voor de toekomstige woonomgeving: “Door de sanering zal niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, het is ook goed voor de omgeving. Want een schone Trekvaart is als start van de toekomstige kanoroute beter te gebruiken.”

Ook in de Woolderbinnenbeek in Hengelo was al een deel van de vervuiling weggehaald bij de aanleg van de riolering. De gemeente Hengelo krijgt nu 1 miljoen euro om samen met het Waterschap Regge en Dinkel het resterende deel schoon te maken en opnieuw in te richten. Daarmee verbetert de kwaliteit van de woonomgeving en de water(bodem) in Hengelo en worden mogelijke risico’s voor de leefomgeving weggenomen.

In april besloten Provinciale Staten een bedrag uit het Actiefonds te reserveren voor deze twee saneringsprojecten. Gedeputeerde Staten hebben nu op basis van de ingediende plannen de bijdragen aan het waterschap Groot Salland en de gemeente Hengelo toegekend.

datum: 1 september 2006 | bron: Provincie Overijssel |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink