waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerponton moet Rijn van slib ontdoen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerponton moet Rijn van slib ontdoen
LEIDEN - Hij zal de komende twee jaar nog op vele plaatsen in Leiden te zien zijn, deze baggerponton. De komende maanden schoont hij de Rijn op. Momenteel ligt hij een metertje of tien ten westen van de Rijnzichtbrug. Daar zijn de baggeraars net begonen. De eerste paar boten zijn gevuld met slib. Ze voeren de bagger af naar de Slufter, het uiterste puntje van de Maasvlakte.

De Witte Singel en Boshuizenwatering staan de komende weken ook op de planning van de baggeraars. Wanneer de overige watergangen aan de beurt zijn, is te lezen op de website www.baggereninleiden.nl. Daar doet de aannemer uit de doeken hoe hij te werk gaat in de stad.

Deze zomer is de aannemer in opdracht van het Hoogheemraadschap begonnen met het uitbaggeren van de Leidse watergangen. Daar is een achterstand in en die wordt de komende paar jaar ingelopen. Alle grachten, singels en watergangen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Hoogheemraadschap, komen aan de beurt. In totaal wordt er 315.000 kubieke meter slib omhoog gehaald en afgevoerd. Daar kan een voetbalstadion mee worden gevuld. Ongeveer eenderde van de bagger is zwaar verontreinigd.

De overlast voor omwonenden op de wal wordt beperkt door alleen op werkdagen en overdag te baggeren. Voor woonbootbewoners heeft het baggerwerk verstrekkender gevolgen. Sommige worden tijdelijk versleept. Plezierjachten en sloepen die in smalle watergangen liggen worden gedurende het baggerwerk verplaatst. BronL Leidsch Dagblad
datum: 15 augustus 2006 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink