waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Geotubes met slib goedkope bescherming tegen hoogwater

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Geotubes met slib goedkope bescherming tegen hoogwater
Een waterkering met een kern van met slib gevulde geotubes kan de kust tegen lage kosten beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Volgens het ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam kan daarmee ook de hoeveelheid te storten baggerspecie worden gereduceerd. De twee bedenkers hebben de mogelijkheid op verzoek van het Rotterdamse ingenieursbureau doorgerekend.

Het onderzoek toont aan dat de dijk, vergeleken met een traditionele waterkering, tegen de helft van de kosten kan worden gerealiseerd. Het idee van deze waterkering is afkomstig van Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling, twee studenten van Hogeschool Rotterdam die binnen het ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam een afstudeeronderzoek uitvoerden naar de bescherming van Heijplaat tegen hoogwater. Ze leggen de geotubes in een cunet, dat eindigt in een drainagesloot. De tubes worden ingepakt in een LDPE-folie en een laag drainagezand. Na vullen van de tubes en ontwateren verdwijnt het hele pakket onder een laag afdekgrond die wordt vastgehouden met een grondverankeringsmat.

Geotubes zijn van zichzelf niet waterkerend, maar door toevoeging van vlokmiddelen gaat dat in de eerste weken heel snel. De tubes kunnen dus al twee tot drie weken na het vullen worden afgedekt. De laatste paar procenten water vergen meer tijd, die verlaten de constructie na voltooiing via een ontwateringsgeul. Dit betekent wel dat de dijk na oplevering nog zal inklinken. Daarom krijgt de kruin aanvankelijk wat extra hoogte. Beide afstudeerders berekenden dat een dijk die op deze manier is opgebouwd voor het buitendijkse gebied Heijplaat in de haven van Rotterdam, een stabiele constructie oplevert met een levensduur van honderd jaar.

Het ontwerp is inmiddels beloond met de Vitae Civiel Award 2006, voor het beste afstudeerproject voor hts-civielkundigen.

Meer informatie:
Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam, (010) 489 69 22 en www.gw.rotterdam.nl

datum: 23 augustus 2006 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink