waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Friese gemeenten starten extra inhaalslag baggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Friese gemeenten starten extra inhaalslag baggeren
Skarsterlân en Tytsjerksteradiel hebben als eerste Friese gemeenten een subsidie van de Provincie Fryslân gekregen voor baggerwerkzaamheden. Daarmee is het startsein gegeven voor een inhaalslag van baggerwerkzaamheden die in het kader van het Friese Meren Project door gemeenten moeten worden uitgevoerd.

De subsidie maakt deel uit van een regeling die sinds 1 januari 2006 van kracht is. Daarin hebben Provinciale Staten voor de periode 2006 – 2009 € 3.050.000 beschikbaar gesteld om de vaarwegen voor de recreatievaart op de vereiste diepte te brengen. Die vereiste diepte is minimaal 1.50 meter. 

Skarsterlân gaat dit jaar zo’n 5 kilometer vaarwegen en enkele insteekhavens baggeren. Daaronder vallen de Noord- en Súdbroeksterfeart, de Lykfeart, de Syltsjesleat bij Terkaple en gedeelten van de vaarwegen bij Idskenhuizen. Voor het baggeren ontvangt de gemeente een subsidie van ruim € 170.000,-. Tytsjerksteradiel ontvangt € 5.000,- voor het baggeren van de Oosterse Hei in Burgum, dat uitgevoerd wordt als onderdeel van een groter baggerproject. Ook de Provincie voert baggerwerkzaamheden uit aan haar vaarwateren.

Het baggeren is één van de onderdelen van het Friese Meren Project, dat is opgestart om de watersport als belangrijke economische drager van Fryslân een kwaliteitsimpuls te geven. Andere belangrijke aandachtspunten zijn het vergroten van de recreatiemogelijkheden, het verbeteren van aanlegplaatsen en de aanleg van aquaducten en hogere bruggen om de doorgang voor het wegverkeer zo soepel mogelijk te houden. Ook andere gemeenten binnen het Friese Meren gebied kunnen aanspraak maken op de subsidie. De baggerwerkzaamheden voor het Friese Meren Project moeten in 2011 afgerond zijn.


datum: 1 september 2006 | bron: Provincie Fryslân |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink