waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Studenten innovatief met geotubes

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Studenten innovatief met geotubes
Het beste hts-afstudeerproject civiele techniek is dit jaar uitgevoerd bij het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam combineerden bestaande toepassingen van geotubes tot een innovatief idee.

Ing. Eldert Besseling en ing. Hugo Ekkelenkamp zagen hun project bekroond met de Vitae Civiel Award 2006, een prijs voor het beste afstudeerproject civiele techniek. Daarnaast zijn ze genomineerd voor de VBKO Waterbouwprijs 2006 en de AVBB-prijs. ‘Erg mooi dat je op deze manier beloond wordt, zeker nadat je zo diep in een onderwerp bent gedoken’, reageert Besseling. ‘En het staat ook goed op je cv, toch?’ 

De twee studenten hielden zich bij het ingenieursbureau bezig met de bescherming van buitendijkse gebieden tegen een stijgende zeespiegel. Zij moesten specifiek voor Heijplaat, een gebied ten zuiden van de Nieuwe Maas met een te laag maaiveld, een werkbare oplossing bedenken. Uiteindelijk maakten zij gebruik van twee functies van zogenaamde geotubes, een soort grote worsten van waterdoorlatend maar zeer stevig textiel. Volgens Ten Cate Nicolon, de uitvinder en patenthouder van de geotube, zijn de worsten zowel te gebruiken als constructiemateriaal in een waterkering als voor de ontwatering van waterige afvalstromen. 

Besseling en Ekkelenkamp maakten handig gebruik van beide toepassingen door een dijkconstructie te dimensioneren van geotubes gevuld met baggerslib. Zo combineren zij de ontwatering van overtollig baggerslib met een toepassing in de hoogwaardige waterbouw. Uit doorberekening van het ontwerp bleek dat de constructie civiel- en milieutechnisch voldoet aan alle eisen, terwijl de kosten aanzienlijk lager uitvallen vanwege een besparing op de stort van baggerspecie. 
 
‘Het is de eerste keer dat de toepassingen voor geotubes op deze manier zijn gecombineerd én dat voor een specifiek voorbeeld is berekend dat het werkt’, aldus ir. Joep van Leeuwen, de begeleider vanuit Gemeentewerken. De senior adviseur van het ingenieursbureau ziet dat er, hoewel nog niet concreet, volop aandacht is voor het concept. Zo heeft het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat WINN al interesse getoond en ook het CUR heeft nadrukkelijk de vinger aan de pols. ‘We zijn in Nederland altijd op zoek naar hoogwaardige toepassingen van baggerslib, dus het lijkt me goed als dit project ook in een CUR-kennisnetwerk uitontwikkeld wordt.’ 
 
Het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam had in 2005 ook al succes met een afstudeerder die zich bezighield met geotubes. De student ontving de VBKO Waterbouwprijs voor het ontwerp van de continue geotube. Dat betreft een speciale manier van vouwen om extra lange geotubes continu vanuit een schip te kunnen vullen met zand, ter vervanging van breuksteen in de opbouw van golfbrekers. 
 
De studenten blijven na hun afstuderen voorlopig niet behouden voor Gemeentewerken Rotterdam. Ekkelenkamp gaat eerst verder studeren aan de TU Delft en Besseling gaat aan de slag bij Arcadis. ‘Je hebt als afgestudeerde in de techniek heel veel mogelijkheden om aan de slag te kunnen. Genoeg te kiezen’, aldus Besseling. Bron: Technisch weekblad


datum: 25 augustus 2006 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink