waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Schoonmaken grachten Sneek gestart

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Schoonmaken grachten Sneek gestart
SNEEK - De sanering van de waterbodems in Sneek is vandaag gestart. Als eerste worden de Zwette, de Franekervaart en de Woudvaart aangepakt. Later dit jaar komt ook de Geeuw, Grootzand, Kleinzand en Prins Hendrikkade aan de beurt.

Het werk wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd door W.A. Benecke B.V. uit Westzaan en Dosco Baggerwerken B.V. uit Hoorn. De planning is dat het werk eind dit jaar gereed is. Tijdens de bouwvak (23 juni tot 12 augustus) ligt het werk stil.

Om overal goed bij te kunnen moeten eigenaren van pleziervaartuigen die een ligplaats hebben in het centrum van Sneek, hun boot tijdelijk verplaatsen. In de Zwette, tussen de Molenbrug en de Zwettebrug, worden hiervoor 100 tijdelijke aanlegvoorziening gecreëerd. Een groot deel van de ligplaatsen is in beheer van de Stichting Ligplaatsen voor Visboten Sneek (S.L.V.S.). De S.L.V.S. coördineert het verplaatsen van de pleziervaartuigen.

Het is niet mogelijk de gehele waterbodemsanering uit te voeren zonder dat het (vaar)verkeer hier enige hinder van ondervindt. Om de veiligheid te waarborgen wordt het vaarverkeer daarom met konvooivaarten gereguleerd. Ook in verband met de veiligheid wordt mogelijk de Zwette enige tijd afgesloten voor scheepvaartverkeer.

Voor het schoonmaken van de Geeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt van de aanleg van het nieuwe aquaduct in de A7. In verband met de aanleg wordt De Geeuw namelijk vanaf 1 oktober 2007 gestremd. Gedurende de periode van de stremming wordt dan de Geeuw gebaggerd.

De baggerspecie wordt met kleine beunbakjes afgevoerd naar een overslagplaats. Deze ligt op de grens van het Zomerrak en de Houkesloot, ter hoogte van de rotonde Oppenhuizerweg/Oude Oppenhuizerweg. Hier wordt het baggerslib overgeslagen in grotere bakken met een lengte van ca. 50 meter. Deze schepen voeren de specie vervolgens af naar het provinciale baggerdepot ‘Trije Hűs’ bij Grou.
datum: 20 juni 2007 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink