waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggeren moet watersnood voorkomen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggeren moet watersnood voorkomen
ENSCHEDE - Gemeenten hebben jarenlang weinig aandacht besteed aan het uitbaggeren van waterbodems zoals beken en vijvers binnen de bebouwde kom. Maar de hevige regenval van het voorbije weekeinde heeft de noodzaak daarvan nog weer eens aangetoond.

Dichtgeslibde waterwegen zorgen bij zware neerslag voor overstromingen omdat ze onvoldoende water kunnen afvoeren. Het ministerie van VROM heeft de aanpak van de problemen gestimuleerd door een forse subsidie voor het uitbaggeren in het vooruitzicht te stellen. Het rijk betaalt eenmalig een derde van de kosten van het achterstallig onderhoud. Om die reden hebben het waterschap Regge en Dinkel en tien Twentse gemeenten de handen ineen geslagen en een gezamenlijk baggerplan voor het stedelijk gebied opgesteld. Enkele waterbodems zijn inmiddels gesaneerd, volgende week is de beurt aan de retentievijver Christinalust aan de Twekkelerbeekweg in Enschede. Volgens een woordvoerder van het waterschap Regge en Dinkel is Twente door deze aanpak op de goede weg om de baggerachterstand binnen de bebouwde kommen in te lopen.

Het weghalen van het slib heeft behalve op de waterbeheersing ook een positieve invloed op natuur en milieu. Het slib is vaak ernstig verontreinigd. Het verwijderen ervan zorgt voor een betere kwaliteit van het water en van de bodem. Flora en fauna krijgen daardoor weer alle kansen zich te ontwikkelen.

De baggerwerkzaamheden aan de Christinalustvijver in Enschede zullen tien weken in beslag nemen en tot medio september duren. Elfduizend kubieke meter slib moet eruit en gaat op transport naar een verwerkingsinrichting. De Twekkelerbeekweg is gedurende de werkzaamheden afgesloten voor verkeer.

datum: 13 juni 2007 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink