waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Werkplaats voor experimentele bouw in, op en onder water

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Werkplaats voor experimentele bouw in, op en onder water
Studenten van de TU Delft gaan onder begeleiding van onderzoekers aan de slag met onderwerpen die raken aan het bouwen in, op, onder, aan, bij en met water. Het project, Atelier Bouwen in Water, start in september dit jaar en gaat zeker drie jaar duren. Marktpartijen en overheidsinstanties gaan voor het project onderwerpen en praktijkprojecten aandragen.

In de 21e eeuw zal een groot deel van de verstedelijking in deltagebieden plaatsvinden. Die verstedelijking zorgt er samen met bodemdaling en klimaatverandering voor dat de delta's als kwetsbare gebieden worden aangemerkt. Daarom is er een verandering in de bouw, het waterbeheer en de energievoorziening noodzakelijk. Ook samenwerking tussen overheid, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven nodig.

Het atelier biedt met een labcoördinator en een student-assistent toegang tot docenten en onderzoekers van de TU-faculteiten Bouwkunde, Civiele techniek & geowetenschappen, Techniek, Bestuur & maatschappij én Industrieel ontwerpen, en wellicht ook andere faculteiten.

Bouwen in Water is verbonden aan het - eveneens interfacultaire - Water Research Centre Delft. Verder worden contacten onderhouden met andere organisaties die op dit gebied werkzaam zijn, zoals de stichting Leven met Water.

Meer informatie:
TU Delft, faculteit Bouwkunde
Delft (015) 278 35 63
www.tudelft.nl

datum: 31 mei 2007 | bron: WaterForum |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink