waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Hoogheemraadschap keurt waterplan Gouda af

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Hoogheemraadschap keurt waterplan Gouda af
GOUDA (ANP) - Het hoogheemraadschap van Rijnland keurt het waterplan van de gemeente Gouda af. Rijnland vindt dat Gouda niet ver genoeg gaat in de aanpak van de grote structurele problemen in zijn watersysteem.

Rijnland wil daarom op korte termijn dat Gouda een beter plan maakt. Drastische verbeteringen acht Rijnland nodig bij de aanpak van de waterbergingslocaties, het rioolstelsel en de bagger. Zo gaat Gouda in de ogen van het schap niet ver genoeg in het zoeken naar waterbergingslocaties om onder meer bij hevige regenval wateroverlast tegen te gaan. De regenbuien van de afgelopen weken legden het gebrek hieraan in Gouda duidelijk aan de dag. Verder wil Gouda pas over dertig jaar zijn rioolstelsel vervangen. Rijnland vindt dit te lang duren. Te meer omdat het huidige systeem al veel storingen vertoont en op veel plaatsen door breuk lek is. Veel vuil rioolwater komt zo direct in het grondwater en in het oppervlaktewater terecht. Dat verstoort volgens Rijnland de inspanningen van het hoogheemraadschap. "Het is nu dweilen met de kraan open. Rijnland baggert de stadswateren en de vervuiling gaat continu door”, aldus een woordvoerster van het schap.
datum: 3 september 2002 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink