waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Welke dichtheid heeft baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Welke dichtheid heeft baggerspecie
Baggeraar en opdrachtgever willen de gemiddelde dichtheid weten van het opgebaggerde slib. Dat kan onder andere door het uitvoeren van twee à drie soorten metingen, gevolgd door een handvol computerberekeningen.

In verband met betaling door de opdrachtgever is het voor baggerbedrijven van belang te weten wat de gemiddelde dichtheid is van de baggerspecie in een gevuld scheepsbeun. Het bepalen van het dichtheidsprofiel van de specie is mogelijk met een beweegbare meetsonde die op meerdere hoogtes de dichtheid van het slib meet. Een van de problemen daarbij is het bezinken van de zandrijke fractie op de beunbodem, waardoor de meetsonde niet tot onder in de lading kan doordringen.

Om de gemiddelde dichtheid van een lading baggerspecie te bepalen, bedacht W. Rosenbrand, hoofd R&D van Boskalis Offshore een methode die rekening houdt met de vorm van de beun en de laagvorming die in de lading optreedt. Het gaat om twee meettechnieken in combinatie met een berekeningswijze.

Een op de bodem van de beun aangebrachte gronddrukmeter bepaalt na het vullen met baggerspecie de gronddruk en geeft deze informatie door aan een computer. Een beweegbare meetsonde bepaalt stapsgewijs de slibdichtheid in een kolom precies boven de gronddrukopnemer. Het meten van het dichtheidsprofiel vindt plaats tussen de waterspiegel en de peilbare lading, dus tot op de bovenkant van de laag zandrijke specie onder in de beun. Voor een dichtheidsmeting zijn diverse methodieken beschikbaar, maar het octrooi noemt nogal nadrukkelijk een akoestische meting met bijvoorbeeld een DensiTune.

De dichtheidsmeetsonde wordt met een lier langs een vooraf aangebrachte stang neergelaten in de beun en meet in stappen van ongeveer 10 centimeter de dichtheid op die bepaalde hoogte tussen het wateroppervlak en de slecht doordringbare laag op de bodem. Het niet verder zakken van de sensor geeft aan de hand van de uitgevierde draadlengte van de lier al aan op welke diepte de zandrijke specie begint, maar dat valt nog te controleren met een peilstok of peillood. Ook de gegevens van de dichtheidsmeetsonde gaan naar de computer, die de dichtheid van de zandrijke specie berekent, en vervolgens ook de gemiddelde dichtheid van de totale lading, inclusief de laag zandrijke specie. De gebruikte formules staan uitgebreid vermeld in de octrooiaanvrage.

Volgens J. Eygenraam, manager van het Dredging Development Department (DDD) en baas van de niet bereikbare Rosenbrand, is de dichtheidsbepaling ontwikkeld voor een vrij specifieke toepassing. In ieder geval voor Europees slib, dat “heel anders is dan tropisch slib”. De methode heeft geen aparte naam gekregen en wordt op dit moment ook niet toegepast. “We hebben ter bescherming octrooi aangevraagd, maar slechts voor een periode van zes jaar en zonder een nieuwheidsonderzoek te laten doen. Dat geeft al aan dat het hier niet om een van onze speerpunten gaat”, aldus Eygenraam. Toch sluit hij niet uit dat deze bepalingsmethode juist door dit artikeltje intern weer wat meer in beeld zal komen.

Op de bodem van een scheepsbeun (7) staat naast een gronddrukmeter (2) een geleidingsconstructie (6) voor een dichtheidsmeetsonde (1). De via een hijsinrichting (3) beweegbare sonde (positie1a,1b) meet de gemiddelde dichtheid van het slib (4) tussen het wateroppervlak (9) en het ‘peilniveau’ oftewel de bovenkant (10) van de zandrijke specie (5) op de bodem. Voor de verwerking van de gegevens zijn de gronddrukmeter en de dichtheidsmeetsonde verbonden met een computer (11).

datum: 8 juni 2007 | bron: CoBOUW |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink