waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Geotubes bij het baggeren in Kamerik

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Geotubes bij het baggeren in Kamerik
KAMERIK - Woerden gaat het bagger- en herstelwerk langs de Wetering in Kamerik anders aanpakken. Maar het is nog onduidelijk of de gemeente helemaal afziet van het opslaan van bagger in speciale buizen in het water, de geotubes. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wacht tot Woerden een beslissing neemt.

De Werkgroep Kamerikse Wetering, die tegen de werkwijze met geotubes is, heeft alvast nieuwe protestborden in de Wetering geplaatst. Gemeente en waterschap hebben in 2004 een proef genomen. De bagger uit de watergang werd in grote buizen evenwijdig aan de oever gestort. Het idee was dat het spul stevig zou worden. Met die bredere oever konden de beschadigde bermen van de Mijzijde en de Van Teijlingenweg worden hersteld.

Maar de Kamerikse werkgroep kwam onlangs tot de conclusie dat de proef is mislukt. Het bezinksel uit de Wetering is een slappe brij gebleven. De meeste bagger is bovendien in de Wetering teruggegleden omdat er klei op is aangebracht. De gemeente vindt die conclusie te kort door de bocht. ,,De proef is juist geslaagd omdat geconcludeerd kan worden dat het anders moet.’’ Wát er dan anders moet, kan de gemeente nog niet schetsen. Een woordvoerder: ,,Er is nog geen keus gemaakt voor deze ofwel een andere werkwijze.’’

Het waterschap studeert ondertussen op andere verwerkingsmethoden. ,,Duidelijk is dat we voor de methode met geotubes niet echt de handen op elkaar hebben gekregen. De Wetering moet wel degelijk worden gebaggerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk niet op de manier zoals die nu is uitgevoerd,’’ legt een woordvoerster van De Stichtse Rijnlanden uit.

De Werkgroep Kamerikse Wetering en de monumentenstichting Hugo Kotestein houden ondertussen de vinger aan de pols. Kees Janmaat van de Kamerikse werkgroep is bang dat verantwoordelijk wethouder Groeneweg het protest ’bagatelliseert.’ Her en der in Kamerik en Kanis hangen protestaffiches voor de ramen, in de Wetering is een reeks nieuwe protestborden geplaatst. ,,Wat mij opvalt is dat je de vlugschriften achter zoveel ramen ziet hangen,’’ zegt Hein Kuiper van Hugo Kotestein. ,,Onze bezwaren worden blijkbaar breed gedragen.’’ Bron: AD

datum: 8 juni 2007 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink