waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Eerste bak vol in Hasselt: bagger, band en fiets

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Eerste bak vol in Hasselt: bagger, band en fiets
HASSELT - In Hasselt is gisteren een begin gemaakt met het uitbaggeren van al het stadswater.

Wethouder Jan Willem Wiggers en bestuurslid Godelieve Wijffels van waterschap Groot Salland haalden de eerste stinkende bak met bagger, een oude fiets en een autoband boven water. Het baggerproject in Hasselt omvat uiteindelijk de totale sanering van het stadswater, maar begon in de Binnengracht tussen Kastanjelaan en Wilhelminalaan. Direct hierna wordt ook het deel van de Dedemsvaart langs de Erfgenamenweg waar acht woonboten liggen weer op diepte gebracht.

"Vanwege stankklachten, vervuiling en onvoldoende diepte worden deze twee wateren als eerste aangepakt. De overige saneringen volgen in de komende jaren," meldt voorlichter Klaas Jansen van het waterschap. Volgens hem verkeert vooral de Binnengracht in een zeer slechte staat van onderhoud. "Op de bodem ligt een hele dikke verontreinigde sliblaag en de beschoeiing is hoognodig aan vervanging toe. Vorig jaar zomer was er weer regelmatig sprake van ernstige stankoverlast en al vaker zorgde zuurstofgebrek voor vissterfte. In de Dedemsvaart bezorgt het slib voor de woonboten problemen. Bij laag water liggen die schepen letterlijk op de bagger, waardoor ze scheef zakken en de kans lopen op breuken en scheuren." Het baggerslib gaat naar een gespecialiseerde verwerker. Jansen: "We schatten dat er om te beginnen zo'n 3.500 kubieke meter afgevoerd moet worden. Dan praat je over ongeveer driehonderd vrachtwagens vol."

Deze eerste fase van de baggerklus in Hasselt zal volgens het waterschap zeker eind juni zijn afgerond. Dit betekent dat er geen belemmeringen zijn voor het historische maritieme evenement Hassailt een maand later.

Jansen waarschuwde gisteren om vooral niet te zwemmen in het vervuilde stadswater. "Het is mooi weer en dan lonkt het water. Maar hierdoor woelt veel vervuild slib op en dus raden we zwemmen nadrukkelijk af." Anderhalf jaar geleden bleek uit een inventarisatie dat de gemeente vele miljoenen euro's moet stoppen in een lange rij bodemsanering in heel Zwartewaterland. Uitgesmeerd over vijf jaar lopen de totale kosten van alleen nog maar de dringendste baggerbeurten in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis op tot tenminste 2,5 miljoen euro. Aan het baggeren in Hasselt draagt het waterschap overigens met 360.000 euro bij.

datum: 2 mei 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink