waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerspecie langs Twenthekanaal tot bouwstof verwerkt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerspecie langs Twenthekanaal tot bouwstof verwerkt
Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een aantal baggerspeciedepots langs het Twentekanaal met succes ontmanteld. Bovendien wordt verontreinigde baggerspecie voor een deel tot bouwstof verwerkt en als zandvervanger toegepast in een nieuw wegtracé van de A35/N36.

Langs het Twentekanaal zijn in de jaren tussen 1960 en 1990 enkele depots operationeel geweest. Daarin lag grond en bagger opgeslagen die onder meer vrijkwam bij onderhoudswerkzaamheden of bij opschoning van de zandvangen bij het kanaal.

Rijkswaterstaat heeft in samenspraak met de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel de ontmanteling van de depots aangepakt, om uiteindelijk de oorspronkelijke situatie te herstellen. Men gaat de locaties waar mogelijk na afronding van het project Verruiming Twentekanalen aantrekkelijk inrichten voor flora en fauna. Het schone materiaal dat na ontmanteling van de depots ontstond, is na keuring direct als bouwstof in de omgeving hergebruikt, dan wel op dezelfde locatie als afdeklaag verwerkt. Het ernstig verontreinigde materiaal is na keuring afgevoerd naar baggerspeciedepot IJsseloog. De grondbaggerspecie is in een mobiele verwerkingsinstallatie bewerkt met een zogeheten koude immobilisatietechniek (Hegemann-methode). Daarbij wordt een nieuwe minerale fase gevormd en de verontreinigingen ingesloten met bijvoorbeeld cement.

GeoDelft heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de verzadigingsgraad op de verwerking van het materiaal, het risico op afschuiving, de erosiebestendigheid, de samendrukbaarheid en de stabiliteit. Om de mechanische en chemische levensduur te testen, heeft men vorst-dooiproeven uitgevoerd. Bron: Land en water

datum: 3 mei 2007 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink