waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Langzame huisvrouw zuigt de Ravensteinse gracht schoon

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact





2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Langzame huisvrouw zuigt de Ravensteinse gracht schoon
RAVENSTEIN - Een monotoon motorgeluid klinkt boven de gracht in Ravenstein. Aan de overkant zit een man in een wit 'asbestpak' op een soort vlot. Een groene baggerschuit op vlonders met een dikke stofzuigerslang er voor, die de man vanuit zijn glazen cabine met een handeltje telkens langzaam heen en weer door het water beweegt. Een andere man in een oranje hesje in een motorbootje peilt constant met een stok de diepte van de gracht.

De Polen Sigmund en Mark zuigen zo elke dag van zeven tot zeven uur zo'n 3600 kubieke meter slib uit de Ravensteinse gracht schoon. "Nee, die hoef je niets te vragen. Dan krijg je alleen 'Tag' te horen", zegt bedrijfsleider Werner Tiemissen van Kurstjens, het baggerbedrijf uit Hedel. Hij stelt dat er geen Nederlanders te vinden zijn die dit werk willen doen. Die de arbeidsuren van zeven tot zeven willen maken. "Terwijl het toch best specialistisch werk is. Sigmund werkt ook al sinds 1998 bij ons bedrijf. De hele bodem moet schoon. Vandaar het peilen. Je hebt er niets aan als nog ergens slib blijft liggen, want dan moeten we later weer terug."
Bij de lokale radio vergeleken ze de baggerboot met de naam Joop, genoemd naar de 70-jarige bouwer en grondlegger van het bedrijf Joop Kurstjens, met een 'luie huisvrouw die de gracht schoon zuigt', weet projectleider Bart Groeneveld van waterschap Aa en Maas, in wiens opdracht de sanering van de gracht wordt uitgevoerd. Het met zware metalen vervuilde slib, vooral afkomstig van een voormalige leerlooierij en een gasfabriek, gaat vanaf de baggerboot naar twee dikke plastic leidingen met een lengte van 1,5 kilometer.

Op de dijk gaan de leidingen met een boogje over de weg heen. Ze komen uit in een installatie in een soort grote kassentent op de loswal aan de Maas. In die tent vallen aan het eind van de installatie zwarte koeken in een container. Tiemissen: "Hier maken we de grote ontwateringsslag. Van de 18.000 ton slib die we afzuigen blijft nog maar 10.000 kuub over om te storten." Op de installatie werken nog eens twee man en een uitvoerder. Het gezuiverd slibwater wordt vervolgens weer terug de gracht in gepompt. De gedroogde slibplakken gaan als chemisch afval over de weg naar een slibdepot in Drempt bij Doesburg.

Intussen is zo'n 65 procent van de gracht gedaan. Het werk lag vier maanden stil, omdat er mogelijk munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de gracht lag. Nader onderzoek wees anders uit. Toch hebben we een andere snijkop op de afzuiginstallatie gemonteerd, zegt Tiemissen, "Waar geen grotere granaten doorheen kunnen. Een handvol kogels is het enige wat we tot nu toe gevonden hebben." In mei moet het werk klaar zijn. Volgens Tiemissen zijn de Ravensteiners best te spreken over de baggerwerkzaamheden. "Mensen zijn gewoon blij dat de gracht nu eindelijk schoon wordt." Wel bliezen onverlaten met oud en nieuw de bouwkeet op met vuurwerk en is er laatst weer ingebroken."

Een deel van de gracht bij de Veersingel is gezuiverd met een kraan. Voor het deel rond het historische stadje is gekozen voor de methode van het afzuigen. "Want dan heb je veel minder overlast dan dat je met een kraan en vrachtwagens werkt. Ook heb je veel minder verstoring van de flora en fauna."  Een koppel dikke eenden is op de kale oever naarstig op zoek naar een broedplaats.

datum: 13 april 2007 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....



realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink