waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Protest tegen baggerdepot Katwoude vergeefs

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Protest tegen baggerdepot Katwoude vergeefs
KATWOUDE - De Raad van State heeft de protesten afgewezen van inwoners van Katwoude tegen de aanleg van een baggerdepot door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het tijdelijke slotenbaggerdepot komt aan de Wagenweg in Katwoude. Volgens de Raad van State hebben de tegenstanders niet aangetoond dat de baggeropslagplaats stankoverlast of bodemvervuiling veroorzaakt. Evenmin is er aanleiding te vrezen voor een doorbraak van een van de kades waardoor bagger ongecontroleerd het weiland in kan lopen. Het afgraven van de kleigrond en het maken van kades van klei rond het depot is een beproefde methode, stelt de Raad van State. Een deskundige van de Raad van State die in Katwoude is gaan kijken, rapporteerde dat er geen risico's zijn voor het vee of voor bodemvervuiling.

De omwonenden zijn er niet gerust op. Het liefst zien ze dat de baggeropslagplaats op een industrieterrein wordt aangelegd. Nu de Raad van State hun beroep tegen de milieuvergunning, verleend door de gemeente Waterland aan het Hoogheemraadschap, heeft verworpen, zullen ze de komende vijf jaar het depot moeten gedogen.

datum: 15 maart 2007 | bron: Noord-Holland |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink