waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bewoners kijken officieel mee bij Olasfa

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bewoners kijken officieel mee bij Olasfa
OLST - Na jaren van soms heftige discussies op voorlichtingsavonden heeft de provincie Overijssel een grote stap gezet in de richting van omwonenden van het Olasfaterrein. Ze zijn uitgenodigd om in een begeleidingscommissie mee te praten over de volgende fasen van de sanering. Het lijkt er op dat provincie en bewoners hun buik vol hebben van de vroegere gang van zaken.

In elk geval is de provincie terughoudend met informatie over dit nieuwe hoofdstuk in de dertig jaar oude 'Olasfasanering-storie'. De begeleidingscommissie met zeven bewoners is al enige weken geleden geïnstalleerd, maar daarna nog niet bij elkaar geweest. Omdat vanwege het hoge water niet kan worden gewerkt, valt er niets te begeleiden.

,,Iedereen zit er op persoonlijk titel in'', vertelt commissielid Hein Mulder, bewoner van de Benedendijk. ,,Ik wil er op toezien dat de verdere saneringen met zo min mogelijk overlast gepaard gaan. De provincie heeft zich nogal eens weinig slagvaardig getoond. Voor de toekomst moeten goede randvoorwaarden worden gecreëerd.''

Er waren nogal wat tegenvallers. Zoals het uitstel omdat de vervuilde grond niet mocht worden gedumpt in een slibdepot en steeds opnieuw opduikende vervuilingslocaties, die allemaal erger bleken dan aanvankelijk getaxeerd. In de afgelopen zomer was het terrein bezaaid met vervuilde gronddepots. Nu de eerste fase is onderbroken door het hoge water, ligt er nog één 'bult'. Als het ware in een vijver omdat rond de sanering een dijkje is gelegd. Soms waait het folie er af en zwoegt aannemerspersoneel in het water om er een nieuw zeil op te leggen. Sommige omwonenden maken zich zorgen over het mogelijk uitspoelen van gif uit die hoop.

Het gaat om tweeduizend kubieke meter grond met hoge concentraties teerachtige vervuiling, laat de provincie weten. Die wordt opgeruimd zodra de grondwaterstand laag genoeg is, wat door de hoge IJsselstand nog wel enige tijd kan duren. Er kan sprake zijn van uitspoeling door de regen, maar dat gebeurt ook in het grondwater als de teer in de grond ligt.

Als het grondwater een halve meter is gezakt, verwijdert aannemer Sita de laatste vijfduizend kubieke van de bovenste vervuilde laag. Daarna begint op een terrein van 4500 vierkante meter (elf procent van het totaal, met de uitbreidingslocatie van Solvay) een proefsanering voor de tweede fase. Dan wordt de zogeheten insitu techniek toegepast. Daarbij wordt waterstofperoxide in de grond geïnjecteerd, die teer- en olie-achtige stoffen ontbindt in water en onschuldige koolstof. Als de proef slaagt, zal de provincie afzien van het oorspronkelijke plan het terrein tot zes meter diep leeg te baggeren.

datum: 23 maart 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink