waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slib verontreinigt sloot bij Garmerwolde

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slib verontreinigt sloot bij Garmerwolde
GARMERWOLDE - De provincie Groningen heeft afgelopen donderdag een vervuiling geconstateerd van een sloot bij het slibverwerkingsbedrijf Swiss Combi Technology in Garmerwolde. Een hoeveelheid slib van het slibverwerkingsbedrijf blijkt in de sloot te zijn gelopen.

De oorzaak en de mate van vervuiling zijn nog onbekend. Dit wordt vandaag onderzocht. Het vervuilde slib is bij vergissing niet op de riolering van de naastgelegen rioolwaterzuivering terecht gekomen, maar via een verkeerd aangesloten afvoer naar de sloot gelopen. Het waterschap heeft als waterbeheerder de sloot afgedamd. Het slibverwerkingsbedrijf verwerkt het zuiveringsslib afkomstig van rioolwaterzuiveringen in het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's. Bron: DvHN

datum: 25 maart 2007 | bron: - |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink