waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zwolle gooit zandplas in uiterwaarden vol

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zwolle gooit zandplas in uiterwaarden vol
ZWOLLE - De gemeente Zwolle krijgt vrijwel zeker toestemming om vervuilde grond te storten in een voormalige zandwinplas in de Scheller - en Oldeneler Buitenwaarden (de kolk van Grooten) achter Zwolle - Zuid. De provincie Overijssel heeft het plan beoordeeld en reageerde gisteren alvast positief. Het plan moet nog wel worden bijgesteld om te voldoen aan de provinciale toets op het gebied van grondwaterbescherming, natuur en recreatief medegebruik.

De plas is nu vijftien meter diep. De gemeente wil het gat vullen tot zeven meter met zogeheten niet-vermarktbare grond. Deze grond is licht verontreinigd. Het plan omvat ook de aanleg van een hank, in plaats van een meestromende geul waarover lange tijd is gesproken. Dit alles is onderdeel van het voorstel van de gemeente om de uiterwaarden langs de IJssel in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden zo te vergraven dat meer ruimte voor de rivier ontstaat.

Het gemeentelijke advies kan - na goedkeuring van de provincie - op de post naar de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Vereniging Buurtschap IJsselzone is faliekant tegen het hele plan van de gemeente. Ze voelt zich hopeloos buitenspel gezet omdat ze niet mocht meepraten in de stuurgroep en waarschuwt voor de gevolgen: "Het cultuurhistorisch erfgoed wordt verkwanseld." In de vereniging zijn waterschap Groot Salland, landgoed Schellerberg, buurtverenigingen Schelle, Oldeneel en Spoolde, waterbedrijf Vitens en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd.

datum: 30 maart 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink