waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Verklaringen grond en baggerspecie op internet

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Verklaringen grond en baggerspecie op internet
DEN HAAG - Bodem+ wil maximale transparantie. Daarom zijn de verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond en baggerspecieverklaringen sinds 1 september via internet te raadplegen. De pagina geeft toegang tot alle verleende en geweigerde verklaringen vanaf 1 januari 2006.

Bodem+ wil een transparante overheidsinstantie zijn. Met het online plaatsen van de verklaringen, informeren we u over grond die met ontheffing van het stortverbod mag worden gestort. Ook geven we informatie over baggerspecie die is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting in geval van stort. Hiermee geeft Bodem+ invulling aan onder andere de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en het Verdrag van Aarhus.

Ook levert Bodem+ een bijdrage aan de mogelijkheid tot ketenhandhaving van grond- en baggerstromen. De handhavers en toezichthouders in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) en/of de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen direct een afschrift van de verklaring per e-mail.

Meer informatie
Zoekingangen naar verleende en geweigerde verklaringen grond/baggerspecie
datum: 4 september 2007 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink