waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Met de baggerzuiger door park Bloeyendael

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Met de baggerzuiger door park Bloeyendael
UTRECHT - Een oplettend bestuurslid voorkwam schade aan het (water)bodemleven van een uniek natuurgebied midden tussen de bebouwing van Utrecht: verboden toegang voor de schuifboot en vrije doorgang voor de drijvende baggerpomp.

Watergangen, vijvers en sloten aan de oostkant van de gemeente Utrecht, Rijnsweerd Noord, waren na jaren van gebrek aan onderhoud aan de beurt om vrijgemaakt te worden van de bagger die door de loop van de jaren uit onder meer vallende bladeren was ontstaan. Dichtslibbende watergangen belemmeren bij hevige en frequente regenbuien een goede afwatering en voldoende waterberging. Schone en diepe watergangen zorgen voor een stabiele ecologie met minder kans op algen, vissterfte en stankoverlast.

Voor het wegwerken van dergelijk achterstallig onderhoud maken aannemers meestal gebruik van de zogeheten schuifboot. Deze duwt, eenvoudig gezegd, vrij mechanisch en grof, maar effectief, de bagger en slib de sloot uit. In geval van natuurgevoelige gebieden is deze techniek minder geschikt vanwege schade aan flora en fauna. Dikwijls gaat dan de voorkeur uit naar de vriendelijker methode met de drijvende baggerpomp, die de bagger opzuigt. Bron: Land + Water


datum: 28 augustus 2007 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink