waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitspraak slibstort in de Ingense uiterwaarden over maanden

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitspraak slibstort in de Ingense uiterwaarden over maanden
DEN HAAG - De Raad van State moet beslissen of het milieutechnisch gezien verantwoord is om een baggerspeciedepot te maken in de Ingense uiterwaarden. Omdat omwonenden vinden van niet en de province Gelderland van wel, diende daarover gisteren een zaak bij het rechtscollege in Den Haag.

De Raad van State zal moeten uitmaken of het depot milieutechnisch gezien verantwoord is. Als locatie is een voormalige zandwinput aangewezen, op korte afstand van de Rijnbandijk in Ingen. Daar zou de komende jaren zo'n elf miljoen kuub baggerspecie in moeten worden opgeslagen. Veel omwonenden zijn daar niet gelukkig mee. Los van de directe overlast, onder meer in de vorm van stank en geluid, zijn ze bang dat de bagger het grond- en oppervlaktewater vervuilt. Een aantal van hen, deels verzameld in de stichting Red de Betuwe, stapte naar de Raad van State om de stort tegen te houden. 

Tijdens de zitting, gistermorgen in Den Haag, bezwoeren woordvoerders van de provincie en onderneming De Ingensche Waarden BV dat het milieu geen noemenswaardig risico loopt omdat de bodem van de put wordt voorzien van een isolatielaag. Zelfs in het ongunstigste geval duurt het volgens hen duizenden jaren voordat er stoffen uit de bagger in het grondwater kunnen terechtkomen. Wanneer de put is volgestort, wordt het geheel voorzien van een afdeklaag en weer aan de natuur teruggegeven.

De bezwaarmakers toonden zich niet overtuigd. Wat hen betreft, hoort een depot voor vervuild slib niet thuis in de uiterwaarden, temeer daar er voldoende alternatieve stortplaatsen zouden zijn. Op zijn minst dient het depot, volgens Red de Betuwe, uitsluitend bestemd te blijven voor zeer licht verontreinigde bagger. Het is de bedoeling dat het depot binnen enkele jaren in bedrijf gaat voor een periode van zo'n vijftien jaar. De vergunning heeft echter een uitloopmogelijkheid. De hoogste bestuursrechter was heel benieuwd naar het waarom. Volgens De Ingensche Waarden wil men graag zo snel mogelijk van start, op voorwaarde natuurlijk dat de Raad van State vindt dat het depot milieutechnisch gezien door de beugel kan. Binnen enkele maanden blijkt of dat inderdaad zo is.

datum: 28 augustus 2007 | bron: De Gelderlander |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink