waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Tijdelijk baggerspeciedepot op terrein in buitengebied Zoelen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Tijdelijk baggerspeciedepot op terrein in buitengebied Zoelen
MAURIK/ZOELEN - Op een terrein aan de Broeksteeg in Zoelen komt tijdelijk een baggerspeciedepot. De bagger is volgens het Waterschap Rivierenland, de opdieper van het spul, niet vervuild. Het zou gaan om slib uit de categorie nul, één en twee. Het terrein waar het baggerspecie tijdelijk wordt gestort, is eigendom van de gemeente Buren en meer dan twee hectare groot.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren heeft zich bereid verklaard mee te willen werken aan de opslag. De grond is momenteel echter verhuurd. De pachter krijgt een vergoeding van de gemeente Buren voor het tijdelijk afstaan van de grond.

Het gaat waarschijnlijk om een periode van anderhalf tot twee jaar. Daarna zal de grond weer worden opgeruimd en zal het terrein in de huidige staat worden teruggeven aan de pachter. In die tijd wil het Waterschap Rivierenland alle watergangen in de gemeente Buren gaan uitbaggeren. Hier en daar slibben die momenteel behoorlijk dicht. Het baggerspecie wordt tijdelijk opgeslagen in Zoelen omdat dat veel goedkoper is dan meteen vervoeren.

'De natte substantie is heel zwaar. Die wordt gestort in Zoelen om in te drogen. Daarna is de grond veel lichter en dus goedkoper te vervoeren', aldus de zegsman. Volgens hem is de baggerspecie na het indrogen in principe overal te storten of te gebruiken, bijvoorbeeld in de wegenbouw of op andere locaties.

datum: 29 augustus 2007 | bron: De Gelderlander |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink