waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Roode Vaart bij Zevenbergen wordt stukje dieper gemaakt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Roode Vaart bij Zevenbergen wordt stukje dieper gemaakt
ZEVENBERGEN - Waterschap Brabantse Delta begint maandag met het uitbaggeren van de Roode Vaart bij Zevenbergen. Het gaat om het zuidelijke deel dat de verbinding vormt tussen de Kristallaan, aan de rand van het centrum van Zevenbergen, en de rivier De Mark. Het gaat met andere woorden om het gedeelte van de Vaart dat ligt ingeklemd tussen de Generaal Allenweg en de Huizersdijk.

Dit deel van de Vaart is te ondiep geworden voor de binnenvaart, die overigens maar spaarzaam gebruik maakt van de Roode Vaart. Een woordvoerster van Brabantse Delta spreekt dan ook van onderhoudswerkzaamheden. In de loop van de jaren is de Roode Vaart ondieper geworden, doordat de Mark zand en slib heeft aangevoerd, maar ook doordat zand en bladafval is aangevoerd vanuit de omliggende polders en het centrum van Zevenbergen.

Bij het karwei, dat maandag begint en zes weken zal duren, wordt 8300 kuub slib afgevoerd. Het baggeren gebeurt met een graafmachine vanaf een ponton. Die graafmachine schept het slib in een kleine afvoerbak. Eenmaal vol wordt die bak met een duwboot richting De Mark gevaren, waar het slib wordt overgeladen in een binnenvaartschip. Dat binnenvaartschip brengt het slib naar zijn eindbestemming, een depot aan de Waal in de buurt bij Tiel.

De werkzaamheden beginnen maandag bij de Kristallaan en zakken zo in de loop van de zes weken af in zuidelijke richting, naar de Mark opaan. De kleine afvoerbak zal naar verwachting honderd keer op en neer moeten varen om alle baggerspecie af te kunnen voeren. Voor de recreatievaart bieden de baggerwerkzaamheden amper perspectief. De Roode Vaart loopt dood bij de Kristallaan en blijft dat doen. Bij de Kristallaan zijn ook amper voorzieningen om af te meren.

In het verleden, toen de Roode Vaart nog dwars door Zevenbergen liep, was de rivier een belangrijke transportader. Dat hield op toen zowel de Zuid- als de Noordhaven zijn gedempt. Inmiddels wordt in het gemeentehuis van Moerdijk weer wel hardop gedacht over het doortrekken van de noordzijde van de Roode Vaart tot in het centrum van Zevenbergen. In het kader van Port of Brabant zijn al plannen gesmeed om het water van de Roode Vaart terug te brengen in het centrum van Zevenbergen, maar dan in samenhang met het verleggen van de noordelijke rondweg van Zevenbergen en de sanering van enige industriële bedrijvigheid langs de oevers van de Roode Vaart.

Eerder dit jaar liet wethouder Ada Grootenboer weten dat het centrum van Zevenbergen hard aan een opknapbeurt toe is en dat de terugkeer van het water daar zeker een onderdeel van is. 'Maar omdat nou eenmaal niet alles tegelijk kan, zetten we dat traject pas in de tweede helft van 2008 in gang', aldus de wethouder bij die gelegenheid. Een woordvoerster van de gemeente Moerdijk: 'De baggerwerkzaamheden zijn zeker geen voorschot op die discussie.'

datum: 29 augustus 2007 | bron: Blija Buitendijks |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink