waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Aannemers verwijderen 80.000 kubieke meter water uit Zwanenwater

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Aannemers verwijderen 80.000 kubieke meter water uit Zwanenwater
NOORD HOLLAND - Natuurmonumenten gaat de komende jaren twee duinmeren in het Zwanenwater (NH) baggeren. Met het uitbaggeren wordt het water weer helder en krijgen kranswieren, fonteinkruiden, salamanders en libellen een nieuwe kans

Werk aan de winkel
Vorige week is gestart met het inrichten van een baggerdepot van tien hectare in de Uitlandse Polder. Rondom het depot komt een kade van twee meter hoog. Het slib uit het natuurgebied wordt via een bestaande pijp onder de weg door naar het baggerdepot gepompt. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op het uitdiepen van de duinmeren het Eerste Water en het Tweede Water en het afplaggen van de oeverzones. Ook plaggen aannemers een oeverstrook van 700 meter langs het zogeheten Tweede Meer.
 
Dikke laag bagger
Dit is hard nodig, omdat door vogelpoep en resten plantenmateriaal de laag bagger op de bodem van de duinmeren steeds dikker is geworden. Hierdoor is de bijzondere plantengroei met veel amfibieën en insecten verdwenen.

Baggeren
In september begint Natuurmonumenten met de echte baggerwerkzaamheden. Deze lopen door tot en met 15 maart, de start van het broedseizoen. In augustus gaan de baggerwerkzaamheden weer van start. De totale hoeveelheid bagger is 80.000 kubieke meter. Het baggerwerk is klaar in april 2009.

Kom wandelen
In de Uitlandse Polder is op termijn ruimte voor natuur en recreatie. Natuurliefhebbers kunnen hier al wandelend het gebied beleven en bewonderen. Het Zwanenwater is een bijzonder natuurgebied. Het is een van de weinige duingebieden met een vrijwel natuurlijke waterhuishouding waar nooit drinkwater is gewonnen. Er leven zeer zeldzame planten en dieren in deze grootste duinmeren van Nederland.De Uitlandse Polder kunt u nu al bekijken vanaf via het fietspad dat er langs ligt. Bron: Natuurmonumenten
datum: 30 augustus 2007 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink