waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Een wondertje in de Kaliwaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Een wondertje in de Kaliwaal
DRUTEN - De zandput Kaliwaal bij Druten wordt volgestort met vervuild baggerslib. Na bijna dertig jaar strijd met omwonenden is daarmee in 2003 al gestart. Maar de nieuwe eigenaar van de Kaliwaal tekent deze week vrijwillig een convenant. Zo kan het dus ook.

Het is een terugkerend probleem: waar blijven we met ons afval? Een bijzonder probleem vormt het slib dat uit de rivieren wordt opgebaggerd. Het zit vol chemische verontreinigingen. Een oplossing is het zo te storten dat het verder geen kwaad kan. Daarvoor is de zandput Kaliwaal aangewezen, liggend in de uiterwaarden van de Waal. De rivier heeft daar een dikke laag van ondoorlatende klei afgezet: een natuurlijke kuip, waar je zonder problemen het slib in kunt storten.

Zo luidt althans de theorie. Je kunt je voorstellen dat wie zelf bij de Kaliwaal woont, daar niet helemaal gerust op is. Ria van Heck uit Beneden-Leeuwen heeft, ondersteund door haar man John, namens de Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal een ware loopgravenoorlog gevoerd. Nog maar kortgeleden zag het ernaar uit dat zij definitief aan het kortste eind zou trekken. Na jaren waren alle juridische belemmeringen weggenomen om met de slibstort te beginnen.

Wonderen
Maar de wonderen blijken de wereld nog niet uit. Dit jaar is de Kaliwaal overgegaan in nieuwe handen. En opeens waait de wind uit een andere hoek. Het bedrijf Dekker van de Kamp Milieu is vrijwillig met alle belanghebbenden in overleg getreden. Deze week wordt zelfs een convenant getekend. Na dertig jaar van een steeds bitterder wordend conflictmodel, heerst er opeens harmonie. Het klinkt te mooi om waar te zijn. We vragen het Ria van Heck zelf.

“Echt heel bijzonder”, bevestigt zij. Met het bedrijf zijn goede afspraken gemaakt. Om te beginnen dat waar de beschermende bodemlaag ontbreekt, die alsnog wordt aangebracht. Van Heck: “Dat is in de vergunning niet verplicht gesteld, wat wel had gemoeten. De bescherming van het grondwater is in Nederland nu eenmaal nog niet wettelijk geregeld. Vooruitlopend daarop hebben we deze overeenkomst bereikt. Dekker van de Kamp Milieu wil daadwerkelijk ertoe bijdragen dat de Kaliwaal weer een mooi natuurgebied wordt. Daar krijgen ook de burgers inspraak in. De toegankelijkheid wordt hersteld. Allemaal vooruitgang voor alle partijen. Dat zijn er meer dan de direct omwonenden. We leven nu eenmaal in een gebied waar veel vee gedrenkt wordt en boeren hun gewassen en fruit besproeien.” Twee kilometer verderop pompt Waterbedrijf Gelderland drinkwater op. Van Heck: “Al die belangen hebben nooit echt meegeteld bij de verlening van de vergunning in 1998. Dit bedrijf wil daar wel rekening mee houden. Dat siert hen.” Van Heck is lovend over de directeuren: Jan Willem van de Kamp en Hans Coppus. Van Heck: “Werkelijk prettige jonge mensen, die van de natuur houden en zelf een gezin hebben.”

Extra peilbuis
Bij zoveel euforie ligt een argwanende tegenvraag voor de hand. Ria van Heck voelt hem al aankomen: “Luister, wij houden heus niet op kritisch te zijn. In het convenant wordt vastgelegd dat men met onze bezwaren rekening houdt. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je altijd nog naar de rechter. Maar veel beter is natuurlijk om er samen uit te komen. Het grondwater was onze grootste zorg. In 1979 is onze strijd begonnen, maar hij gaat nu pas vruchten afwerpen voor het algemeen belang. De volgende vooruitgang is dat dit bedrijf ook mee wil doen met het scheiden van materialen. Het zwaarst verontreinigde materiaal gaat naar de verbrandingsoven. De bruikbare bouwstoffen worden nuttig hergebruikt. Dan ruim je pas echt op.”

Ten slotte is de stichting er ook nog om een en ander te volgen. Zij heeft daartoe haar eigen deskundigen in huis, vertelt Ria van Heck: “Bij ir. Thijs Banken, vice-voorzitter van onze stichting, wordt een extra peilbuis geplaatst waarmee de bodemgevolgen op verschillende dieptes in de gaten gehouden worden. De analyses en rapporten die dat oplevert, krijgen wij ook weer te zien.”

Geen geheimen
Volgens directeur Hans Coppus van Dekker van de Kamp Milieu loont overleg voor zijn bedrijf gewoon het meest: “Je moet openstaan voor alle partijen, luisteren naar hun argumenten. Mijn ervaring is dat je daar het verst mee komt.” Maar het kost toch geld? Coppus: “Ja, maar het gaat om het uiteindelijke rendement. Als je je plannen zo uitvoert dat ze leiden tot een prachtig eindresultaat, heb je weer een mooi visitekaartje voor nieuwe projecten.” Blijken na alle juridische procedures de bezwaren van de omwonenden dan toch hout te snijden? Coppus: “Ik zeg het zo: wij onderzoeken alles, want wij willen een goede basis. We hebben de wijsheid niet in pacht. Gezamenlijk kom je tot de beste oplossing.”

‘Winnen doe je samen’, staat in het logo van het bedrijf. Waar heeft Coppus die filosofie vandaan? Eerder was hij algemeen directeur bij Grondbank Nederland. “Daar hielden we ons bezig met het toepassen van licht verontreinigde grond. Ook daar moet je veel bij uitleggen: waar de gevaren zitten en waar juist niet. We realiseren ons, als onderdeel van de maatschappij, dat vroegtijdig in overleg treden een veel beter resultaat oplevert. Het is beter de omgeving te raadplegen dan die met je plannen te confronteren. We willen geen geheimen hebben. Op die manier krijgen de omwonenden het vertrouwen dat de mensen van ons bedrijf serieus met hun vak bezig zijn.” Bron: Katholiek Nieuwsblad

datum: 31 augustus 2007 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink